pinhan
 

İnsanlık Tarihi Kavgası: Samimiyet ve Artniyet Kavgası

İdeolojiler ve ideolojik kavgalar sağ-sol değil, sosyalizm-faşizm değil; samimiyet ve artniyet mücadelesidir.

 

Sol, "vicdandır" desek, hiçbir solcu buna itiraz etmez. Sağ, "milli ve manevi değer hassasiyetidir" desek, hiçbir sağcı itiraz etmez. Fakat millilik duygusu da, maneviyatcı duygu da vicdandan beslenir. Solcu aslolan vicdandan uzaklaşıp, solculuk adına art niyet sergilerse, sağcı "sağcı duygularla" karşı mücadeleye geçer.

 

Sağcı, milli ve manevi değerlerden uzaklaşıp, sağcılık adına artniyet sergilerse, solcu vicdani sesi ve ideolojisi onu tetikler ve karşı mücadeleye geçer. Bu karşı müdahaleler, kişinin kendisinin ve ideolojisinin dayandırdığı haklılık ve meşruluk sebepleridir.

 

Dolayısıyla tüm ideolojiler istisnalar hariç (onlar da pisikolojik bozukluk tezahürüdür) samimi duygularla oluşturulan fikriyatlardır.

 

Karşısına aldığı da ideoloji değil, asaletinde artniyete bir tepkisel mücadeledir.

YORUMLAR
a