1. Dünya Savaşı'nın 100. yılı sempozyumu başladı

dünya savaşı

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Budapeşte Karoli Gaspar Üniversitesi tarafından düzenlenen 100. Yılında I. Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu’nun açış konuşmasını Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı yaptı.

"TÜRKLER VE MACARLAR OMUZ OMUZA SAVAŞTI"

Büyükelçi Fakılı yaptığı konuşmada Türk-Macar ortak tarihinden bahsederek, Türklerin ve Macarların kardeş millet olduklarını, bunun en son göstergesinin Galiçya cephesinde omuz omuza savaşmaları olduğunu söyledi.

SEMPOZYUMUN KONULARI

Sempozyumda, savaşa giden sürecin detaylı bir tahlil ve tasviri, savaşın siyasi, iktisadi, askeri, sosyal, diplomatik, kültürel, fikri boyutlarının ele alınması ve savaş sonrasında oluşan dünya düzeninin vurgulandı.

Ülkeler ve toplumlar arasındaki ilişkilerin, savaşın çeşitli sonuçlarıyla ilişkilendirilecek şekilde değerlendirilmesinin amaçlandığı sempozyumda, 19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar geçen süreçte ortaya çıkan tarihi gelişmeler, I. Dünya Savaşı çerçevesinde bütün yönleriyle ele alınıyor.

I. Dünya Savaşı’nın bilançosunu, yüzüncü yıl dönümünde ortaya koymayı hedefleyen sempozyumda, öncelikle I. Dünya Savaşı ile olmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak Osmanlı ve Avusturya-Macaristan devletleri açısından değerlendiriliyor.

Sempozyumda Türkiye ve Macaristan’dan 90’a yakın bildiri sunulacak.