Euro
15.3338
0.00%
Dolar
13.4290
-0.06%
Altın
785.3980
-0.09%
Borsa
2,085.76
0.62%
Bitcoin
574.630
-1.84%
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

  Obama'dan tarihi itiraf

  Obama: "Suriye konusunda Türkiye ve İsrail'le koordine halindeyiz"
  • 24.10.2012 - 09:30
  Obama'dan tarihi itiraf

  Obama dan tarihi itiraf #1

  Obama ve Romney'in son düellosunda Suriye'deki iç savaş da ele alındı. Esad karşıtı muhalifilere destek olduklarını kabul eden ABD Başkanı, İsrail ve Türkiye'yle, Suriye'nin kaderini belirleyeceklerini söyledi...

  ABD Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma ile Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti­'nin baş­kan ada­yı Mitt Rom­ney, son yüz ­yü­ze can­lı ya­yın­la­rın­da dış po­li­ti­ka odak­lı tar­tış­tı. CBS'­te ya­yın­la­nan 90 da­ki­ka­lık prog­ram­da Oba­ma, Su­ri­ye ile il­gi­li yol ha­ri­ta­sı so­ru­la­rı­na Tür­ki­ye­'yi de kat­tı.

  "İSRAİL VE TÜRKİYE İLE KOORDİNE HALİNDEYİZ"

  Su­ri­ye­'de­ki mu­ha­le­fe­tin or­ga­ni­ze ol­ma­sı­na yar­dım et­tik­le­ri­ni kay­de­den Oba­ma, "Yap­tı­ğı­mız her şe­yi, Su­ri­ye­'de­ki ge­liş­me­le­re el­bet­te bü­yük il­gi gös­te­ren İs­ra­il'­le, böl­ge­de­ki or­tak­la­rı­mız­la is­ti­şa­re ede­rek ve bu ko­nu­da büyük il­gi­si olan Tür­ki­ye­'y­le ko­or­di­ne ede­rek ya­pı­yo­ru­z" de­di.


  Görüş Bildir