47 bin öğretmen kadrosu TBMM'de komisyondan geçti

47 bin öğretmen kadrosu TBMM'de komisyondan geçti

47 bin öğretmen kadrosu gibi düzenlemeleri de içeren "Torba Kanun Teklifi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklife göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na 47 bin öğretmen kadrosu ihdas ediliyor.

31 ARALIK 2015 TARİHİNE KADAR

Öğretmen unvanlı kadrolardan 35 bin adedi ile Bakanlığa ait diğer hizmet sınıfları kadrolarından 2 bin 320 adedine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yapılan atamaların dışında 31 Aralık 2015 tarihine kadar atama yapılacak.

Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya Türkiye'nin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde Katma Değer Vergisi'nden istisna olacak.