BM iklim krizine ayrılan fonların yetersizliğine dikkat çekti

Birleşmiş Milletler (BM), yoksul ülkelerin iklim kriziyle mücadelesine yardım için gereken finansmanın 4 katının (423 milyar dolar), her yıl fosil yakıtları sübvanse etmek için kullanıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP), petrol ve kömür gibi fosil yakıtların insanlar ve çevreye yönelik etkilerine dikkati çekmek için "Yok Oluşu Seçme" kampanyasını başlattı.

UNDP tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yoksul ülkelere iklim kriziyle mücadele için gereken her 1 dolara karşılık, fosil yakıtların finansmanına 4 dolar harcanıyor.

Gelişmekte olan ülkelerin iklim kriziyle mücadelesine yardım için gereken finansmanın 4 katı olan 423 milyar dolar, her yıl fosil yakıtları sübvanse etmek için kullanılıyor.

İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE İÇİN HER YIL 100 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN SAĞLANMASI ÇAĞRISI

BM, gelişmekte olan ülkelere iklim kriziyle mücadele için her yıl 100 milyar dolar finansman sağlanması çağrısı yapıyor. Araştırmada, fosil yakıtlara ayrılan para ile herkese koronavirüs aşısı yapılabileceğine ya da dünyada aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılabileceğine dikkat çekiliyor.

İklim değişikliği için ayrılan fonlar yetersiz

IMF’YE GÖRE, FOSİL YAKITLARIN ÇEVREYE OLAN MALİYETİ 6 TRİLYON DOLAR

Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, fosil yakıtların çevreye olan maliyeti de göz önünde bulundurulduğunda rakam 6 trilyon dolara çıkıyor.

FOSİL YAKITLARA AYRILAN FONLAR İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEYİ ENGELLİYOR

Araştırmaya göre, fosil yakıtlara ayrılan bu fonlar iklim kriziyle mücadeleyi engellemekle kalmayıp sosyal eşitsizliği de derinleştiriyor.

Gelişmekte olan ülkelerde, fosil yakıtlar için harcanan kamu kaynaklarının yaklaşık yarısı ise nüfusun en zengin yüzde 20'sine fayda sağlıyor.

KÜRESEL SICAKLIK ARTIŞININ YÜZYILIN SONUNA KADAR 2 SANTİGRAT DERECENİN ALTINDA TUTULMA HEDEFİ

2015'te varılan Paris İklim Anlaşması'na göre, ikim değişikliğiyle mücadele için küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması hatta 1,5 derece ile sınırlandırılması gerekiyor.

İklim değişikliği için ayrılan fonlar yetersiz

MEVCUT TAAHHÜTLER, HEDEFE ULAŞMAK İÇİN YETERSİZ

BM Çevre Programının (UNEP) son raporuna göre ise 2050'ye kadar sıfır karbon hedefine ulaşılması için verilen mevcut taahhütler, iklim felaketinin önlenebilmesi için yeterli bulunmuyor.

MEVCUT TAAHHÜTLERİ İLE DÜNYA 2,7 SANTİGRAT DERECELİK SICAKLIK ARTIŞI OLACAK

Paris İklim Anlaşması'na taraf ülkelerin mevcut taahhütleri ile dünya 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına doğru ilerliyor.

SERA GAZI EMİSYONLARI 2030'A KADAR YÜZDE 55 AZALTILMALI

Uzmanlara göre, küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılabilmesi için sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması gerekiyor.