Hazine'nin 2020 vergi dışı normal gelirleri 47.5 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve diğer kuruluşlardan elde edilen vergi dışı normal gelir verilerini kamuoyu ile paylaştı.

2020'NİN SON ÇEYREĞİNDE GELİR 642.9 MİLYON LİRA

Buna göre, 2020'nin son çeyreğinde temettü gelirleri (KİT'ler+Türk Telekom+PTT+Diğer İştirakler) 450 milyon lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 192 milyon 324 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 627 bin lira olarak gerçekleşti. Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri geçen yılın son çeyreğinde 642 milyon 951 bin lira oldu.

2020'NİN TOPLAM GELİRİ 47.5 MİLYON LİRA

Bu kapsamda 2020 yılı toplam gelirleri ise 47 milyar 512 milyon 820 bin lira olarak gerçekleşti.

Hazine vergi dışı normal gelirleri