Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
320.934
-0.58%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

  Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak

  Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e göre Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olarak uygulanacak.
  • AA
  • 25.05.2021 - 11:47
  • Güncelleme : 25.05.2021 - 12:00
  Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak

  Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca (GİB) hazırlanan "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

  TEBLİĞİN İÇERİĞİ

  Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğde, finansman gider kısıtlaması, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini satın almaları halinde yapılacak vergilendirme esasları, Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranı ile 2021 ve 2022'de uygulanacak kurumlar vergisi oranına ilişkin düzenlemeler yer aldı.

  FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

  Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının yüzde 10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı, kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak belirlenmişti.

  Kurumlar vergisi 2021 de yüzde 25, 2022 de yüzde 23 olacak #1

  KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİMİN KABUL EDİLMEYECEĞİ DURUM

  Resmi Gazete'de 4 Şubat 2021'de yayınlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere söz konusu gider ve maliyet unsurlarının yüzde 10'unun kurum kazancının tespitinde indiriminin kabul edilmeyeceği düzenlenmişti.

  Tebliğde, dönem sonları itibarıyla Vergi Usul Kanunu'na göre çıkaracakları bilançolarında, yabancı kaynakları toplamı öz kaynaklarını aşmış olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, aşan kısımla sınırlı olmak üzere yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının yüzde 10'luk kısmının, kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alınacağı kararlaştırıldı.

  Öte yandan, finansman gider kısıtlaması uygulamasında, yabancı kaynak ve öz kaynak mukayesesi gerektiğinden bu düzenlemenin bilanço esasına tabi mükellefler için geçerli olduğu, bu nedenle çok sayıda olan işletme hesabı esasına tabi gelir vergisi mükelleflerinin bu kapsamda değerlendirilmeyeceği hususuna açıklık getirildi.

  Kurumlar vergisi 2021 de yüzde 25, 2022 de yüzde 23 olacak #2

  TAM MÜKELLEF SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KENDİ HİSSELERİNİ SATIN ALMALARI HALİNDE VERGİLENDİRME

  Gelir Vergisi Kanunu'nda, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisap etmek suretiyle vergisiz şekilde kâr dağıtımı yapmalarının önüne geçilmiş ve şirket karlarının dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın tevkif yoluyla alınacak vergiye ilişkin vergi güvenlik müessesesi ihdas edilmişti.

  Tebliğde, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini ve ortaklık paylarını iktisap ettikleri tarih itibarıyla herhangi vergilendirme işlemi yapılmayacağı hükme bağlandı.

  YÜZDE 15 VERGİ KESİNTİSİNE TABİ TUTULACAK DURUMLAR

  Ancak kendi hissesini veya ortaklık payını satın alan şirketlerin yüzde 15 vergi kesintisine tabi tutulacağı durumlar ise şu şekilde sıralandı:

  "İktisap edilen hisse senetleri ve ortaklık paylarının sermaye azaltımı yoluyla itfası, iktisap edilen hisse senetleri ve ortaklık paylarının iktisap bedelinin altında bir bedelle elden çıkarılması ve iktisap edilen hisse senetleri veya ortaklık paylarının sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmemesi veya elden çıkarılmaması halinde."

  Kurumlar vergisi 2021 de yüzde 25, 2022 de yüzde 23 olacak #3

  BORSA İSTANBUL'DA İLK DEFA İŞLEM GÖREN KURUMLAR

  Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan düzenlemeyle payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 halka arz edilen kurumların paylarının, ilk kez halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına, kurumlar vergisi 2 puan indirimli uygulanacak.

  Tebliğde, 2 puan indirim oranlı kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılabilmesi için aranan şartlar ve uygulama örnekleri, geçici vergilendirme dönemlerinde kurumlar vergisinin indirimli uygulanması ve tasfiye, devir ve birleşme durumlarında uygulama hususlarına ilişkin açıklamalar da yer aldı.

  KURUMLAR VERGİSİ 2021'DE YÜZDE 25 OLARAK UYGULANACAK

  Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 1 Temmuz 2021'den itibaren verilmesi gereken yıllık/geçici kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına yüzde 25 kurumlar vergisi/geçici vergi uygulanacak.

  2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise yüzde 23 kurumlar vergisi alınacak.

  Kurumlar vergisi 2021 de yüzde 25, 2022 de yüzde 23 olacak #4

  HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAZANÇLARA UYGULANACAK

  Bu oranlar, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlara uygulanacak.

  Öte yandan, geçici vergi oranı, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükelleflerde 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan 2021 hesap döneminin ikinci geçici vergi döneminden itibaren yüzde 25, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerde ise 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan hesap dönemlerine ilişkin 1 Temmuz 2021'den itibaren verilmesi gereken geçici vergi beyannamelerinde yüzde 25 olarak uygulanacak.


  Görüş Bildir