SGK prim yapılandırmasında başvuru sayısı 1.4 milyonu geçti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru sayısını açıkladı.

BAŞVURAN KİŞİ SAYISI

Bakan Selçuk, yeniden yapılandırma için bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin başvuru yaptığını, 79 milyar 24 milyon liralık borç için yapılandırma gerçekleştirildiğini belirtti.

SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak, koronavirüs pandemisi döneminde vatandaşların üzerlerindeki yükleri hafifletmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Selçuk, borç aslı 165 milyar lira olan SGK alacağına yapılandırma imkanı getirdiklerini vurguladı.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDA NELER OLACAK

Selçuk, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yürürlüğe giren SGK prim yapılandırmasının, 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsadığını bildirdi.

Buna göre; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, yapılandırma kapsamında olacak.

SGK prim yapılandırmasında başvuru sayısı 1.4 milyonu geçti

ALACAKLAR Yİ-ÜFE İLE GÜNCELLENECEK

30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 7256 sayılı Kanununun 3'üncü maddesi ile 4'üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk ödeme süreleri, anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldı.

Böylelikle; yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. İlk taksitini ise 31 Mart 2021 tarihine kadar ödeyebilecek.

Bu kapsamda alacaklar gecikme cezası ve zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenecek. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinebiliyor. Ayrıca taksitle ödemeyi tercih edenler için ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme imkanı getiriliyor. Buna ek olarak daha önce tatbik edilen hacizler, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılabiliyor.

SGK prim yapılandırmasında başvuru sayısı 1.4 milyonu geçti

BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI SİLİNEBİLECEK

SGK yapılandırma desteği, Bağ-Kurlulara da önemli avantajlar getirdi. Prim borcu bulunan Bağ-Kurluların borçlarını 01.02.2021 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde, 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları silinecek.

Ayrıca Bağ-Kur sigortalılarının, daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin olarak 01.02.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve prim borcu asıllarının Yİ-ÜFE ile güncellenecek yeni tutar üzerinden 31.03.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek.

SGK prim yapılandırmasında başvuru sayısı 1.4 milyonu geçti

GSS BORÇLARINA ÖDEME KOLAYLIĞI

GSS prim borçlarının 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda, gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek.

Yine GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testine başvurmayanların ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek.

Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin 1/3'ünden az olduğu tespit edilenlerin prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

SGK yapılandırma

7256 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

YAPILANDIRMA KAPSAMINA HANGİ BORÇLAR GİRMEKTEDİR?

2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, 01.02.2021'den önce kesinleşen idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, yapılandırma kapsamında.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE SON BAŞVURU TARİHİ NE OLACAK?

Başvurular, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlamış olup, yapılandırma için son başvuru tarihi 1 Şubat 2021.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Başvurular 1 Şubat 2021 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi  şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir.

İşverenler, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM’’ye, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları  e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM’ye, primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu SGİM/SGM’ye başvuracaklar.

Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na, kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ye, başvuru yapılabilecek.

4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.

Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırılacak.

SGK yapılandırma

ÖDEMELERDE TAKSİT İMKANI VAR MI?

İkişer aylık periyodlarla; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkanı bulunuyor. Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımız Kanundaki vade farkını ödenmek suretiyle; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebilecekler. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaşımız borcunu 36 ayda ödeyebilecek.

Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecek. 6 eşit taksit için (1,045), 9 eşit taksit için (1,083), 12 eşit taksit için (1,105), 18 eşit taksit için (1,15).

Borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş veya 2018 yılındaki yapılandırma Kanununa (7143) başvurmuş ve hala taksitlerini ödemekte olanlar da kalan taksit tutarlarını yapılandırabilecekler.

PEŞİN ÖDEMENİN NASIL BİR AVANTAJI OLACAK?

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90, iki taksitte ödemede ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecek. Prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 10'nun, en son 31 Mart 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek.

İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’sinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecek.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL TAKİP EDİLECEK?

İşverenler, yapılandırmaya ilişkin ödeme planlarını e-sigorta vasıtasıyla ulaşabilecekleri, işveren sistemi üzerinden öğrenebilir, iş yeri dosyalarının bağlı bulunduğu ünitelerden de ödeme planlarını temin edilebilir.

4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar yapılandırma başvuru sonuçlarını; e-devlet üzerinden, adreslerine tebliğ edilen ödeme planlarından, bankalardan ve müracaatları halinde sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerinden öğrenebilirler.

SGK yapılandırma

YAPILANDIRMA NASIL BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK?

Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. Yapılandırmada ilk iki taksitin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecek. İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecek.

Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacak.

İhale ve İnşaat İş Yerleri İçin; borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecek. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi ya da teminat iade yazısı verilebilecek.

İDARİ PARA CEZALARI İÇİN NASIL BİR YÖNTEM İZLENECEK?

Yapılandırmaya başvuranların idari para cezalarının yüzde 50’si ile bugüne kadar uygulanan gecikme cezası ve zammı tamamen silinecek, kalan yüzde  50'lik kısma sadece Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) uygulanacak.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI(GSS) BORÇLARI NASIL YAPILANDIRILACAK?

Ağustos 2020 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak yapılandırılacak. GSS borçları için vatandaşlarımızın başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecek. Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021’e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşlarımızın borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

Vatandaşlarımız, otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.

SGK yapılandırma

PRİM BORCU OLANLARIN SAĞLIĞA ERİŞİM İMKANI OLACAK MI?

Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması halinde, GSS borcu olanların ise son 1 yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve hastaneye gittiklerinde provizyon alabilecekler.

İLK ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN OLACAK?

Sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gerekmekte.

4/B(BAĞ-KUR) BORÇLARININ SİLİNMESİNE YÖNELİK BİR DÜZENLEME VAR MI?

31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 1 Şubat 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde; 31 Ekim 2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Kasım 2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacak.

Daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanarak borç tutarının tamamının borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

YAPILANDIRMALAR HANGİ HALLERDE BOZULACAK?

Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacak.

Ayrıca; Taksitli ödemelerde (taksitin yüzde 10’unu geçmemek üzere) 10 liraya kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacak.

Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecekler.

SGK yapılandırma

BELEDİYELERE YÖNELİK NASIL BİR UYGULAMA OLACAK?

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecek.

Bu taksitler genel bütçe paylarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir. Ancak kesinti tutarı genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların yüzde 50’sini geçemeyecek.

Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde eksik kalan tutarlar belediyelerce takip eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın ödenecek.

6 taksit için (1,032), 9 taksit için (1,053), 12 taksit için (1,064), 18 taksit için (1,086), 24 taksit için (1,109), 36 taksit için (1,19), 48 taksit için (1,247), 60 taksit için (1,304), 72 taksit için (1,361), 120 taksit için (1,640) oranında vade farkı geliyor.

İL ÖZEL İDARELERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YÖNELİK NASIL BİR UYGULAMA OLACAK?

İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilirler.

Yapılandırmaya esas tutarlara; 24 taksit için (1,194), 30 taksit için (1,238), 36 taksit için (1,318) oranında vade farkı uygulanacak.