Tarımsal desteklerde hayvancılığın payı yüksek

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda hangi sektörlere hangi oranda destek yapılacağına dair rakamlar paylaşıldı.

Tarımsal destekleme bütçesi 2022 yılı için 2021 yılına göre yüzde 12,5 artırılarak 22,97 milyar liradan 25,83 milyar liraya yükseltildi.

Programda hayvancılıkta il ve bölge bazında ayrıştırılmış bir destekleme modeline geçiş yapıldı ve bölgesel kalkınma projelerinin uygulandığı yörelere özgü destekler artırıldı.

EN YÜKSEK PAY HAYVANCILIĞIN

Destekleme bütçesinden en yüksek payı 7 milyar 620 milyon lirayla hayvancılık aldı. Hayvancılığın destekleme bütçesinden aldığı pay yüzde 29,5 olarak gerçekleşti.

SU ÜRÜNLERİNDE KAYIT DIŞILIĞIN ÖNLENMESİ AMAÇLANIYOR

Su ürünlerinde ise kayıt dışılığın önlenmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik destekleme uygulamalarına devam ediliyor.

tarım

HAYVANCILIĞI DESTEK VE FARK ÖDEMELERİ LE TARIM SİGORTALARI İZLEDİ

Hayvancılığı, mazot ve gübre desteklerinin de içinde bulunduğu 7 milyar 300 milyon liralık alan bazlı tarımsal destek ödemeleri, 5 milyar 475 milyon lirayla fark ödemeleri ve 1 milyar 924 milyon lirayla tarım sigortası destekleme hizmetleri izledi.

Diğer tarımsal amaçlı desteklere 1 milyar 298 milyon lira, kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklemelere 1 milyar 850 milyon lira ve telafi edici ödemelere de 367 milyon lira ayrıldı.

YETERSİZ YAĞIŞ NEDENİYLE VERİM KAYBI YAŞAYAN ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME ÖDEMESİ

Kuraklık nedeniyle üreticilerin yaşadığı verim kaybının telafi edilmesi için "2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurb Cumhurbaşkanı Kararı", 1 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kuraklık

KURAKLIĞIN NEDEN OLDUĞU VERİM KAYBINA 1 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE

Karar, kuru şartlarda arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek, nohut ürünlerini eken ve bu ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destek sağlanmasını amaçlıyor. Bu kapsamda, gelecek yıl için tarımsal desteklerden 1 milyar liralık bütçe, "verim kaybı" için ayrıldı.