TBB: Bankalar net karından yüzde 10'a kadar pay verebilir

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankaların 2020 yılında elde edilecek olan kârlar ile özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerinde nakit çıkışına neden olacak şekilde kâr dağıtımına konu edilmemesinin yararlı olacağını açıkladı.

TBB bununla birlikte, bankaların özel durumları çerçevesinde 2020 net kârından yüzde 10'ununa kadar kar dağıtım taleplerinin karşılanmasının uygun görüldüğünü açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), küresel piyasalardaki gelişmeler ve salgın nedeniyle yaşanması muhtemel riskleri dikkate alarak, "özkaynakların güçlü kalmasını teminen ihtiyatlı bir yaklaşımla bankacılık sektöründe 2018 ve 2019 yılı kâr dağıtımına izin vermediği" anımsatıldı ve eklendi:

"Benzer şekilde, hissedarlara 2020 yılında elde edilecek olan kârlar ile 2020 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin de nakit çıkışına neden olacak şekilde kâr dağıtımına konu edilmemesinin faydalı olacağı Kurum tarafından değerlendirilmiştir.

TBB açıklama yaptı

2020 YILI DÖNEM NET KÂRINDAN YÜZDE 10'UNUNA KADAR KARŞILANMASI UYGUN GÖRÜLDÜ

Ancak, bununla birlikte, olası kâr dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel durumları çerçevesinde 2020 yılı dönem net kârından yüzde 10'ununa kadar karşılanması uygun görülmüştür."

YENİDEN KÂR DAĞITIMINA İZİN VERİLMESİ OLUMLU OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Bankacılık sektörünün yakın dönemde yaşanan şokları, "güçlü özkaynakları" yanında "sağlıklı bilanço yapısı, tecrübeli yönetimi ve ihtiyatlı yaklaşımı sayesinde" başarılı olarak yönettiğinin altı çizilen açıklamada, sektörün ekonomik faaliyetin finansmanına ve ödeme sisteminin etkin çalışmasına katkı sağlamayı sürdürdüğü vurgulandı ve şöyle denildi:

"Bu çerçevede, uluslararası uygulamalarda olduğu gibi, ihtiyatlı bir oranda yeniden kâr dağıtımına izin verilmesi bankacılık sektörü, yatırımcılar ve piyasalarımız açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir."