TCMB, uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı

2021 Mart sonu itibarıyla yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artışla 250 milyar 200 milyon dolar, yükümlülükleri ise yüzde 8,6 oranında azalışla 589 milyar 500 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -403 milyar 500 milyon dolar iken 2021 Mart sonunda -339 milyar 300 milyon dolar seviyesine geldi.

REZERV VARLIKLAR KALEMİ AZALDI

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,1 oranında azalışla 86 milyar 700 milyon dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 15,6 oranında artışla 106 milyar 800 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 30 oranında artışla 54 milyar 500 milyon dolar oldu.

TCMB uluslararası yatırım pozisyonu yayınlandı

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 23,2 oranında azalışla 163 milyar 700 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN YURT İÇİ YERLEŞİK BANKALARDAKİ YABANCI PARA MEVDUATI ARTTI

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,4 oranında artarak 34 milyar 200 milyon dolar olurken, Türk Lisansı mevduatı yüzde 2,6 oranında azalarak 15 milyar 300 milyon dolara indi.

uluslararası yatırım pozisyonu

BANKALARIN TOPLAM KREDİ STOKU AZALDI

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,9 oranında azalarak 63 milyar 600 milyon dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,3 oranında azalarak 95 milyar 600 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.