Gayrimenkul satış kazançlarının vergilendirilmesi

gfdgdf

Gayrimenkulün edinme şekli, elde bulundurma süresi ve elde edilen kazanç tutarına göre de ortaya çıkan kazancın beyan edilip vergi ödenmesi gerekebiliyor.

DEĞER ARTIŞ KAZANCI

Gerçek kişilerin devamlılık arz etmemek koşuluyla yaptıkları gayrimenkul (ev, işyeri, arsa, arazi) satışından elde ettikleri kazançlar, “değer artış kazancı” kabul ediliyor.

Gayrimenkullerin beş yıl geçtikten sonra satılması halinde, tutarı ne olursa olsun elde edilen kazanç değer artış kazancı sayılmıyor. Dolayısıyla beyanname verilmesi ve vergi ödenmesi gerekmiyor. Yine, ivazsız (bedelsiz) olarak (bağış, veraset vb.) edinilen gayrimenkullerin satılmasından sağlanan kazançlar, değer artış kazancı olarak vergilendirilmiyor.

GAYRİMENKUL SATIŞ BEYANI ŞARTI

İvazsız edinilen gayrimenkullerde elde bulundurma süresi de aranmıyor. Gayrimenkul 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl, ne kadar süre ile elde tutulmuş olursa olsun, elde edilen kazanç vergilendirilmiyor. Gayrimenkul satış kazançlarının vergilendirilmesinde, 2014 yılı için 9 bin 700 TL istisna uygulanıyor.

Edinme tarihinden itibaren beş yıl içinde yapılan gayrimenkul satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi için kazanç tutarının, 9 bin 700 TL'lik istisna tutarını aşması gerekiyor. Kazancın 9 bin 700 TL'yi aşmaması halinde beyan edilmesi gerekmiyor. Başka gelirlerden dolayı beyanname verilmesi halinde de gayrimenkul satış kazancı beyannameye dahil edilmiyor.

Gayrimenkul satışından doğan kazancın vergilendirilmesi için; satılan gayrimenkulün, bir bedel karşılığında edinilmiş olması, edinme tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkarılmış olması, kazancın, elde edildiği yıl için belirlenen istisna tutarını aşması gerekiyor.