Yıllık gelir vergileri ödemelerinde yarın son gün

beyan

Gayrimenkulün son yıllarda ortalama yüzde 25’den daha fazla kazandırması, gayrimenkul alım satımıyla uğraşanları ve bu yolla gelir elde edenleri sevindiriyor. Aynı zamanda da bir yatırım aracı olarak görünen sektörde, henüz inşa aşamasında yer alıp sonrasında satanlar ve alıp tadilat yapıp satanlar bir hayli arttı. İşte bu yolla gelir elde edenlerin vergi ödeme ayları Mart ve Temmuz. 2014 yılında elde edilen gelirlerin beyanı 1 Mart’ta başladı. İki taksitte ödenebilecek gelir vergisinin ilk ödemesi 31 Mart’a (Yarın) kadar uzatıldı.

Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, gayrimenkulün edinme şekli, elde bulundurma süresi ve elde edilen kazanç tutarına göre ortaya çıkan kazancın beyan edilip, vergi ödenmesi konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

DEĞER ARTIŞ KAZANCI NEDİR

Gayrimenkul alım ve satım işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde ettikleri kazanç ticari kazançtır. Bu nedenle bu tür ticari kazanç sahipleri mutlak surette defter tutmak ve gelir elde etmeseler dahi yıllık beyanname vermek zorunda. Bu kapsamda değilse, elde edilen kazanç değer artış kazancı hükümlerine göre tespit edilir.

ALIM - SATIM FARKI ÖNEMLİ

Değer artış kazancının tespitinde, elde etme bedeli ve elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının üzerinde kalan giderler ile ödenen vergi ve harçlar çıkartılır. Burada ise önemli nokta, aldığınız tarihte tapu işleminde gösterilen değerle, sattığınız tarihte tapu işleminde gözüken değer. Buna göre çıkacak fark yüzde 15 ile yüzde 35 arasında değişiyor.

Bunu bir örnekle açıkladığımızda; 2013 Aralık ayında gerçekte 300.000 TL’ye aldığınız gayrimenkulün alım bedelini tapu işlemi sırasında 130.000 TL olarak gösterdiniz. 1 sene sonra da bu evi gerçekte 400.000 TL’ye sattınız. Alan kişi 300.000 TL kredi kullandı ve tapuda satış bedelini 300.000 TL gösterdiniz. Tapuda gösterilen bedellere göre 300.000 - 130.000-TL = 170.000-TL siz gelir elde ettiniz ve bu kazanç Gelir Vergisine tabii. (170.000 - 9.700 = 160.300 TL) Böyle bir örnekte ise size tahakkuk edecek gelir vergisi tutarı yaklaşık 48.865 TL’dir.

5 YILLIK SÜREYE DİKKAT

Mükelleflerin elde ettikleri gayrimenkulü 5 yıl içinde elden çıkarmaları durumunda, alım satımdan sağladıkları kazançlar gelir vergisine tabi tutuluyor. Öte yandan beş yıl tamamlandıktan sonra elden çıkarılan mal ve haklar için bir kazanç doğmuş olsa da söz konusu kazanç, değer artış kazancı olarak vergilendirilmeyecektir.

BEYANNAME VERİLMELİ

Gerçek kişilerin 2014 yılında elde ettiği gelir unsurlarına ilişkin kazanç ve iratlar için, Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi 1 Mart 2015 tarihinde başladı. Gayrimenkul satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi için kazanç tutarının, 2014 yılı için 9 bin 700 TL’lik istisna tutarını aşması gerekiyor. Kazancın 9 bin 700 TL’yi aşmaması halinde beyan edilmesi gerekmiyor. 9 bin 700 TL’den fazla gelir elde eden mükellef tahakkuk eden gelir vergisini, 2015 yılının Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödemesi gerekiyor. 31 Mart (Yarın) ilk taksitin son ödeme tarihi.