Foto Galeri
Ensonhaber.com
TÜM FOTO GALERİLER

100 yıllık reklamlar

Zerafet, Ehveniyet, Metanet Kunduracı D. İkosaridis Bab-ı Âli Caddesi'nde Servet-i Fünun gazetesi idarehanesi karşısında numara 67 Sanatındaki meharetine mebni İtalya devleti tarafından bir kıta madalya ve bir kıta istavruz nişanı almıştır. İşbu dükkândaki kunduraların fevkalade dayanıklı olduğu gibi herkesin istediği biçimde, kadın ve erkeklere mahsus fotin ve iskarpin hazır ve ısmarlama ehven fiyatla yapılmaktadır. Bu kere yaz mevsimi münasebetiyle sarı Amerikan vidalaları doğruca mağazasına getirip bilcümle müşterileri memnun etmektedir. Her halde bu dükkâna bir defa uğramadan kundura almayınız. Servet-i Fünûn, 21 Ocak 1904

1/23

Şark Eşya Pazarı Bahçekapı'da "Eski Mayer" Mağazası'nda yeniden küşat edildi Hanımlara mahsus mükemmel bir terzihane, hazır buluz, manto ve hırkalar. İşlemeli çamaşırlar. Paris'in en son moda ipekli kumaşları, Bilhassa Viyana'da şirketimiz için imal edilen şık, zarif iskarpinler. Her nevi kadın ve erkek kunduraları, manifatura ve tuhafiye eşyası. Kurdele, dantelâ dairesi, Paris'in lavanta, losyon ve tuvalet eşyası, tuvalet takımlı çanta ve bavullar. [Bir ay zarfında yırtılan bozulan kunduralar geri alınır. Memurlardan ve mallardan şikâyet vukuunda derhal müdüriyete müracaat olunması rica olunur.] Sağ resim altı: Eşya Pazarında söyleyeyim ne var: Şık hanımlar için terzihane var! Sonra hazır buluz, manto, çamaşır, Bir kere bakınca gözler kamaşır! Sol resim altı: Beyler de katiyen çekmesin elem, Erkekler kısmı da başka bir âlem! Bilhassa alınız şu siyah, san Viyana'dan gelen kunduraları!... Akbaba, 7 Nisan 1924

2/23

Spor Meraklılarına Spor için lazım olan şeylerinizi almadan bir defa mağazamızın spor şubesini ziyaret ediniz. Spor şubemizde sağlam raketler, tenis topları, futbol topları vesaire her nevi malzeme mevcuttur. Her halde mağazamızı bir defa ziyaret sizi müstefit eder. Daima yeni yeni spor eşyası geliyor Beyoğlu'nda Doğru Yol'da 370 Numarada. Baker Mağazaları Servet-i Fünun, 2 Eylül 1926

3/23

Beyoğlu'nda Doğru Yol'da Fransız Sefarethanesi karşısında Meşhur Baker'in Yeni Mağazası Oda döşetmek istiyorsanız Baker Mağazaları’na yeni varit olan muhtelif nevi ve şekilde keten ve yünlü döşemeleri bir defa görmelisiniz. Her nevi mobilya ve tefrişat için Baker Mağazaları taahhüdat kabul ederek gelin odalarını, haneleri mükemmelen ve mutedil surette tefriş eylemektedir. Yolculuk etmek niyetiniz var ise Baker Mağazası’na yeni varit olan çanta, sandık, bavul vesaire malzeme-i Seferiye yi bir defa müşahide etmelisiniz. Baker Mağazası’na bu defa yazıhane ve yemek odası ve devair odalarına mahsus a'la ve nefis marokenler varit olmuştur (ulaşmıştır). Erkek çocuklara mahsus latif ve bahriye biçiminde sağlam esvap ile gayet dayanaklı zarif çocuk kunduraları lazım ise Baker Mağazası’na müracaat etmelisiniz. Terzilere elbise ısmarlamadan Baker Mağazaları’nın yeni ve zarif İngiliz kumaşlarını bir defa muayene eyleyiniz. Potinlerinize lastik almadan bir defa Baker Mağazası’nın halis İngiliz mamulâtı lastik kunduralarını görmelisiniz. Fanila- çorap-mendil en birinci İngiliz mamulâtından. Yataklara mahsus en zarif ve kalın battaniye ve yorganlar ve çarşaflar. Kadın ve erkeklere mahsus gayet metin ve zarif İngiliz mamulâtından ayakkabılar. Servet-i Fünun, 4 Ocak 1900

4/23

KEMAL ÖMER Tuhafiye Mağazası Orta kutunun içi: Ticaret mektebinden mezun KEMAL ÖMER Tuhafiye Mağazası İstanbul'da Şehzade başı’nda Veznecilerde Sol üst: Peçeteler. Peşkirler. Cüzdanlar. Çantalar. Çerçeveler. Çorap askıları. Çocuk elbiseleri. Çocuk çorapları. Düğmeler. Donlar. Diz örtüleri. Diz bağları. Saatler. Kozmetikler. Üst orta şemsiye resimlerinin altı: Şemsiyeler Sağ Üst: Eteklikler. Örtüler. Albümler. Aynalar. Eldivenler. Askılar. Omuz örtüleri. Bilezikler. Battaniyeler. Bastonlar. Para cüzdanları. Pudralar ve pudra kutuları. Boyun bağları. Kadın el çantaları Orta geceliklerin altı: Gecelikler. Sol Alt: Korseler. Kuşaklar. Fırçalar. Kordonlar. Kadın çorapları. Kâğıt cüzdanları. Gecelikler. Keten dış gömlekleri. Kemerler. Yakalıklar. Lavantalar. Mektup kâğıtları. Yazı takımları Alt orta: Her nevi keten ve ipekli mendiller Sağ Alt: Sabunlar. Sabun kutuları. Sofra örtüleri. Taraklar. Firketeler. Fırça takımları. Fanila gömlekler. Fanila donlar. Kolalı gömlekler. Kaş -korseler. Yakalıklar. Kolluklar. Kolonyalar. Servet-i Fünun, 7 Haziran 1900

5/23

Baker Ticarethanesi En kadim ve en meşhur İngiliz ticarethanesi Beyoğlu'nda numara 241, 370 Tekye Caddesi'nde numara 500 İstanbul'da Yeni Postane Caddesi'nde "Sirkeci", Numara 76 Saray-ı Hümayunun müteahhidi (tedarikçisi) Veliaht-ı Saltanat-ı Seniyye Devletlü Necabetlü Yusuf İzzettin Efendi Hazretleri ve Zabıtan-ı Osmaniye terzisi erkeklere, kadınlara, çocuklara mahsus fanilalar, çoraplar, İngiliz mamulâtı Kauçuktan mamul eşya sonbahar ve kış mevsimlerine mahsus kunduralar Sayfa ortasındaki resmin sağı ve solu: Fiyatları mutedil Sayfa ortasındaki resmin altı: Erkek, kadın ve çocuklara mahsus her cinsten yeni getirtilmiş (içine su geçmez) empremeabil (desenli), paltolar Memalik-i Osmaniye'de yalnız Baker Ticarethanesi'nin vekil olduğu Emerson, Panriçyan, Briston, Prenses ve sair Amerika ve İngiliz fabrikaları mamulâtından potin iskarpinler Sayfanın en altı: İngiliz ve Amerika mamulâtından gayet rahat ve hafif yeni lastik galoşlar. Baker Ticarethanesinde yalnız mamulat-ı nefise satılır. Bundan müşteriler emin olabilirler. Şehbal, 28 Kasım 1911

6/23

BURGENİ Beyoğlu'nda Doğru Yol'da numara 376 En zarif ve şık potinler satan işbu mağazada Amerika ve Fransa'nın nefis malları mevcuttur. Kadın - Erkek - Çocuk ayakkabıları Yazlık en son moda ayakkabıları Servet-i Fünûn, 25 Haziran 1908

7/23

Fonografhane-i Gülistan Üst Sol: Arapça Şarkılar Logo: Kemani Agad Logonun çevresi: Dersaadet Sirkeci Hamidiye Tramvay Caddesi, Numara: 18 Sağ taraf: Siparişler Kabul Olunur Hususi hanendegân ve sazendegân tarafından nefais-i musiki ile imla edilmiş en mükemmel fonografya kovanları. Hiç bir tarafta şubemiz yoktur. Sol alt: Her cinsten olmak üzere en mükemmel Amerikan fonograf makineleri En seçkin kadın sesiyle şarkı ve kantolar eski ve yeni besteler sadayı natürel surette çıkarır. Diyaframlar yalnız mağazamızda satılır. Ve mezkûr diyaframın hiç bir surede camı kırılmaz. Taşradan her güne (her türlü) sipariş ücreti peşin olarak kabul olunur. Tesis tarihi: 1314 Servet-i Fünûn, 23 Mayıs 1901

8/23

İstanbul'daki gazete bolluğuna şaşmayınız Marpuçcular'da "19–24" numaralarda "Ali Askar Tebrizi ve Şürekâsı" Ticarethanesi bu kadar ucuz kâğıt sattıktan sonra kim gazete çıkarmaz? Akbaba, 7 Haziran 1923

9/23

Yeni Zenginlere Sedat Simavi Bey'in yeni neşrolunan karikatür albümü Harb-i Umumî hatırası olmak üzere herkes birer tane edinmelidir. Diken, 20 Mart 1919

10/23

Herhangi bir tahriratın (yazının) müteaddit kopyalarını kolayca elde etmek için Şapirografya kullanınız. Dersaadet için yegâne acente - İstanbul'da Tahmis Caddesinde Kurukahveci Han'ında, "23–25" numaralı yazıhanelerde tüccardan İbrahim Şentop ve mahdumları. Akbaba, 7 Haziran 1923

11/23

Ahmet İhsan ve Şürekası Sanat-ı tab'ın son terakkiyatı Renkli resimler İlanat, hisse senedatı, pullar Servet-i Fünûn, 16 Mayıs 1907

12/23

Elhamra Sineması İstanbul'un En Şık, En Kibar Temaşagâhı En büyük, en muhteşem filmleriyle Ramazan geceleri bütün his ve sanat meftunlarının mevid-i mülakaü (buluşma yeri), odalıdır. Süs, 12 Nisan 1924

13/23

Mutlaka Görünüz Kemal Bey Sineması'nda 10 Nisan Cumartesi gününden itibaren Dört Gün Dört Gece (Toska) (Françeska Bertini) tarafından Pazartesi, Salı günleri hanımefendilere de ikişer matine Diken, 8 Nisan 1920

14/23

Kadınlara mahsus POSTİŞ Avrupa'dan diplomalı ve altın madalya ve sanayi madalyasına haiz Düer Lekeciyan Avrupa usulünde ve bellisiz (?) en son moda olmak şartıyla gerek düz saçtan ve gerek Avrupa'nın tabiinden farksız ondule saçından diyademler (taçlar), başlıklar. Ve son sistem şiptonlar vesaire ehven fiyatla yapılmaktadır. Siparişler günü gününe verilir. Beyoğlu'nda Hacopulo Hanı'nda, numara 11 Kadınlar Dünyası, 23 Ocak 1923

15/23

Paris'te (Liyon Nuvar) Müstahzaratından: Miror Emsalsiz derecede her türlü bakır ve madenleri parlatır. Dersaadet mümessili: İstanbul'da Çuhacı Han'da, 11 numarada Mösyö A. Juli Diken, 28 Nisan 1920

16/23

Kingasford Nişastası Biraz süt, biraz yumurta, biraz da Kingasford nişastası: İşte ala bir yaz yemeği! Pişirilmesi o kadar kolay ki bir çocuğa tahmil ederseniz yapabilir. Bu nişastadan kurabiye de olur, başka şeyler de. Tecrübe ediniz! Tarifnamesi kutusuyla beraberdir. Şehbal, 28 Ağustos 1909

17/23

Hepsinden a'la emsalsiz diş ilacı Servet i Fünun, 1 Ekim 1903

18/23

Edhem Pertev Müstahzaratı (Ürünleri) Fabrikası Dersaadet Çemberlitaş karşısında Telefon: İstanbul - 3538 Pertev Ürünleri Pertev şurubu, krem, kozmetik, çocuk pudrası, diş tuzu, diş macunu, tuvalet pudrası, kolonya suları, kinin komprime ve şekerlemeleri ve bilcümle tabii ürünler komprimeleri imal olunur Servet-i Fûnûn, 24 Aralık 1925

19/23

Hacı Cemal Ürünlerinden Balıkyağından daha faydalı Cemal Kuvvet Şurubu Kemik ve dimağın esas olan fosfatları fazla miktarda içeren işbu şurup umumi zafiyete, hastalıktan yeni kalkanlara pek faydalıdır. Fiyatı 45. Bütün müferrih (rahatlatıcı) nebatattan istihsal olunmuş Neve rol Her türlü sinir nöbetlerine, merak, kaza, baygınlık, yürek çarpıntısına, deniz tutmasına pek müessirdir. Kokusuyla müfrit-i kalptir. Uzun müddet bozulmaz. Fiyatı 5: Diken, 15 Ocak 1919

20/23

1900 senesi Paris sergisinde dişçiliğe mahsus olarak küşat edilen kısımda "Odol" nam diş suyunun şimdiye kadar satılan diş ilaçlarına mercuh olduğu (tercih edildiği) katiyen dermeyan edilmiştir. Servet-i Fünûn, 25 Ekim 1903

21/23

Lavanta, kolonya, losyon, pudra, krem, kokulu sabun, allık, sürme, saç boyası, diş macunu, diş tozu, tırnak cilası, kozmetik, briyantin, taharet tozu, korse, tarak, manikür takınılan, velhasıl ıtriyat ve tuvalete müteallik gerek yerli ve gerek Avrupa'nın en meşhur fabrikaları mamulâtını gayet nefis ve ehven olarak İstanbul'da, Sultanhamamı Medyanı'nda Ahmed Faruki Itriyat Deposu'nda bulabilirsiniz. Akbaba, 6 Aralık 1923

22/23

"Riveris" talkum pudrası Yüz ve tuvalet için terem (?) ve latif bir teması haizdir. Fazla terlemeye mani olur. Cildi yumuşak ve serin tutar. Büyük mağazalarda arayınız. Şehbal, 28 Ağustos 1909

23/23