Foto Galeri
Ensonhaber.com
TÜM FOTO GALERİLER

Bakın Türkmenler neye ne diyor

Türkmenlerin kullandığı kelimelerin hepsini biliyorsanız, siz de Türkmensiniz demektir. Dilsiz olana ahraz Biraz şişmana tıknaz Sözünde durana, caymaz

1/34

Meteliksiz olana cıbır Hayvan tüylerine kıbır Çok öfkelenene, sabır

2/34

Ukalaya, saygısıza hök Koyunun zayıfına lök Şuraya oturmaya, çök

3/34

Keçiyi döndürmeye coş Tavuğu ürkütmeye kiş Eşşeği durdurmaya çüş

4/34

Keçiyi yürütmeye ça Köpeği saldırtmaya ha Şaşırırsa bir şeye ya

5/34

Ayşe'ye Anşa Dinlemeye dinşe Kiri yumşatmaya kovşa

6/34

Söze başlarken valen Çabuk ol derken de len Bir şeyi tasdiklerken he len

7/34

Erkek karısına, evimin gülü Hoşa gitmeyen şekilsize deli dülü Yellenip gezene tüssülü

8/34

Olması gerekenden aza, esik Kaynarken bozulan süte kesik Kaybolup gitmişe tezik

9/34

Yalvarmaya aman İç donuna tuman Hani sözüne taman

10/34

Keleğe haşıl Çöpe gidecek hasıra hışıl Çok parlayan şeylere ışıl ışıl

11/34

Zıplamaya hotlama Acele çağırana, çatlama Ateşi takviye etmeye otlama

12/34

Kümesteki tek yumurtaya höl Koyunların kuzulamasına döl Kızdıklarına, arından öl

13/34

Çocuğun altına konulan toprağa höllük Çör çöp atılan yere küllük Gül bahçesine de güllük

14/34

Duymadığında ih Yeter olduğunda eh Çivi gördüğünde mıh

15/34

Çatlamış toprağa kakrak Kurumuş kılçıklara palak Şapkanın siperine kalak

16/34

Başağın püskülüne kılçık Dişi yaratığa kancık Cam kırığına cıncık

17/34

Söze başlarken kele Teyze çocuğuna böle Geniş sepetlere sele

18/34

Hayvani yakacağa kerme Paçayı sıvamaya çerme Mantı yapmaya dürme

19/34

İş tutmayana kersiz Gözü az görene fersiz Haram kazanca tersiz

20/34

Hovardaya kırık Zayıfa, çelimsize cırık Uzun boylu olana sırık

21/34

Kazları kovalarken tıs tıs Köpeği saldırtırken kıs kıs Usulca söylemeye fıs fıs

22/34

Çay bardağına kupa Şişe mantarına tıpa Eşek yavrusuna sıpa

23/34

Harman savurduğu alete yaba Tanımadığı yabancıya oba Eskimiş elbisesine haba

24/34

Gizli saklıya orgun Yorulmuşa yorgun Dertli görünene durgun

25/34

Çaput çalaya, çit çaputa, pırtı Hasır dokuduğu delikli alete dartı Kokan insana, su görmemiş sırtı

26/34

Tabuta sal Kırmızıya al Köpek yiyeceğine yal

27/34

Kaş çatana dürük Örülmüş saçlara örük Üçkuyulu'ya yörük

28/34

Hasır ipine öz Koyu ateşe köz Güneş görmeyen yere kuz

29/34

Torba köşesine pöçük Dudağının kabarmasına uçuk Deli dolu olana kaçık

30/34

Canı çok acımaya örtleme Hayvanı yere bağlamaya örkleme Diş macununu sıktırmaya pürtleme

31/34

Bulgur pilavına aş Tuluk peynirine keş Tahılı, samanı aktarmaya deş

32/34

Köyünün yanındaki gölü Eber Hatır sorar, ne haber Aynı hızla gitmeye bi garer

33/34

Köyünün yanındaki gölü Eber Hatır sorar, ne haber Aynı hızla gitmeye bi garer Diyor Türkmenler

34/34