Foto Galeri
Ensonhaber.com
TÜM FOTO GALERİLER

Fahreddin Paşa'nın Medine'si

1917. Medine'de Jandarma Yarbayı Ahmet Bey'in kumandasında, gönüllü Araplardan oluşan Hecin Süvar Akıncı Alayı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında, büyük çoğunluğunun isyana katıldığı doğru olmakla birlikte, savaşın sonuna kadar Osmanlı’ya bağlılığını korumuş Arap kabileleri de vardır. Fotoğrafta, Arap Hecin Süvar Alayı, Medine'de bir yürüyüş sırasında görülüyor.

1/10

Tarik-i Müstakim adıyla Medine'de Kuba Mescidi’ne doğru yeni açılan yola ray döşeniyor.

2/10

1918’de Medine’nin uçaktan görünüşü. Hazret-i Peygamberin mezarının da bulunduğu Mescid-i Nebevi çevresinde kurulmuş olan Medine de pek çok İslam şehri gibi surlarla çevrilidir. Surların hemen dışında, ortada görülen alan Menaha Meydanı'dır.

3/10

1916, Medine Tren İstasyonu’nda hareket etmek üzere bir tren, Medine Tren İstasyonu, Hicaz Demiryolu'nun son durağıdır. Osmanlı'nın son dönemlerinde gerçekleşen en büyük projelerden biri olan Hicaz Demiryolu’nun Medine'den sonra Mekke ve Cidde'ye de uzatılması, tasarlanmış ancak mümkün olamamıştır. Medine İstasyonu 1 Eylül 1908'de faaliyete geçer ve 1918 yılı sonuna kadar çalışır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hicaz Demiryolu gibi Medine İstasyonu da çürümeye terk edilir.

4/10

Müdafaa günlerinde Medine’nin genel görünüşü. Osmanlı dönemi kalesi olan Tophane Kulesi ve arka planda Mescid-i Nebevi görülmektedir.

5/10

Yeni Mekke Emiri Şerif Ali Haydar Paşa, Fahreddin Paşa ve Medine Muhafızı Basri Paşa, Medine Telsiz Telgraf İstasyonu’nun temel atma törenine giderken.

6/10

Yenbû’l-Nahl harekatında komutanlık çadırı önünde, Fahreddin Paşa cephane sandığı üzerinde otururken, Yarbay Ali Necip Bey solunda, Kurmay başkan Yarbay Kadri sağında ayakta, Yüzbaşı Tahsin Kadri Efendi ise daha geride.

7/10

Fahreddin Paşa, çıkarılan bir su kaynağının açılış merasiminde askerlerine su ikram ederken.

8/10

1332 Hicaz Kuvve-i Seferiyesi 1335 / Medine-i Münevvere / Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Kumandanı Alisi Devletlu Fahreddin Paşa Hazretlerine Arz ve Takdim / Harita Heyet-i Askeriyesinden Topograf ve Yüzbaşı Selahaddin / 30 Teşrinisani 1334 [30 Kasım 1918]

9/10

Hicaz Kuvve-i Seferiyesi kumandanı Fahreddin Paşa, kumandası altında yararlılık gösteren birliklerden 42. Alay sancağına, Mescid-i Nebevi'de merasimle "muharebe madalyası" takıyor.

10/10