Foto Galeri
Ensonhaber.com
TÜM FOTO GALERİLER

Keşfedilmemiş bir halk: Dinkalar

Sudan’ın güneyinde yaşayan, gururlu, bağımsız ve savaşçı bir halk olarak tanınan Dinkalar

1/26

Fotoğraf sanatçıları Carol Beckwith ve Angela Fisher tarafından görüntülenen bu çarpıcı karelerdeki insanlar Güney Sudan'da sığır sürülerini sulak alana götüren Dinka halkı.

2/26

Sudan'ın güneyinde, Nil havzasının orta kesimindeki bataklıklarla çevrili savan bölgesinde yaşayan Dinkalar, bin ile otuz bin kişi arasında değişen, çok sayıda bağımsız grup oluştururlar. Bu gruplar bölge, dil ve kültür temelinde kümelere ayrılır.

3/26

Başlıca uğraşları hayvancılık olan Dinkalar, ekimden nisana değin süren kurak mevsimde sığır sürülerini nehir kıyısındaki otlaklara götürürler.

4/26

Yiyecek ürünlerinin, özellikle mısırın yetiştiği yağmurlu mevsimde, savan ormanlarındaki asıl yerleşimlerine geri dönerler.

5/26

Dinkalar gururlu, bağımsız ve savaşçı bir halktır. Oğlanların çocukluktan erkekliğe geçişleri gelenekselleşmiş törenlerle kutlanır.

6/26

Bu törenlerde aynı yaştaki çok sayıda oğlan, birlikte birçok güç sınamasından geçer.

7/26

Daha sonra, süt sağma işini ömür boyu bırakarak çocukluktan ve erkeklerin hizmetkarı olmaktan çıktıklarını gösterirler.

8/26

Her grup kendi içinde daha küçük, özerk siyasal birimlere bölünmüştür. Çok geniş bir coğrafi alana yayıldıkları için çok çeşitli lehçeler konuşan Dinkalar, düşmanları karşısında grup içi birliğe büyük önem verirler.

9/26

Rathip-şeflerin azı babayanlı (ataerkil) klanlardan gelmesi gelenektir ve ayrıntılı efsanelerle konumları güçlendirilir. Bu rahip-şeflere atfedilen üstün niteliklerden biri, mızrakla balık avlamada usta olduklarıdır.

10/26

Ruhani önderlik ve aracılık, inançlarına bağlı olan Dinkalar için çok önemlidir.

11/26

Günlük yaşamda Tanrı (Nhial) ve ata ruhları önemli rol oynar. Günah işleyenler tanrısal güçleri yatıştırmak için sığır kurban ederler.

12/26

Sudan’ın güneyinde yaşayan, gururlu, bağımsız ve savaşçı bir halk olarak tanınan Dinkalar

13/26

Sudan’ın güneyinde yaşayan, gururlu, bağımsız ve savaşçı bir halk olarak tanınan Dinkalar

14/26

Sudan’ın güneyinde yaşayan, gururlu, bağımsız ve savaşçı bir halk olarak tanınan Dinkalar

15/26

Sudan’ın güneyinde yaşayan, gururlu, bağımsız ve savaşçı bir halk olarak tanınan Dinkalar

16/26

Sudan’ın güneyinde yaşayan, gururlu, bağımsız ve savaşçı bir halk olarak tanınan Dinkalar

17/26

Sudan’ın güneyinde yaşayan, gururlu, bağımsız ve savaşçı bir halk olarak tanınan Dinkalar

18/26

Sudan’ın güneyinde yaşayan, gururlu, bağımsız ve savaşçı bir halk olarak tanınan Dinkalar

19/26

Sudan’ın güneyinde yaşayan, gururlu, bağımsız ve savaşçı bir halk olarak tanınan Dinkalar

20/26

Sudan’ın güneyinde yaşayan, gururlu, bağımsız ve savaşçı bir halk olarak tanınan Dinkalar

21/26

Sudan’ın güneyinde yaşayan, gururlu, bağımsız ve savaşçı bir halk olarak tanınan Dinkalar

22/26

Sudan’ın güneyinde yaşayan, gururlu, bağımsız ve savaşçı bir halk olarak tanınan Dinkalar

23/26

Sudan’ın güneyinde yaşayan, gururlu, bağımsız ve savaşçı bir halk olarak tanınan Dinkalar

24/26

Sudan’ın güneyinde yaşayan, gururlu, bağımsız ve savaşçı bir halk olarak tanınan Dinkalar

25/26

Sudan’ın güneyinde yaşayan, gururlu, bağımsız ve savaşçı bir halk olarak tanınan Dinkalar

26/26