Foto Galeri
Ensonhaber.com
TÜM FOTO GALERİLER

Yeşim Sal­kım: Ha­mi­leyken çok na­maz kıl­dım

Namaz kıldığını söyleyen Yeşim Salkım, mu­ha­fa­za­kar bir ka­dın ol­du­ğu­nu vur­gu­ladı.

1/23

Şarkıcı ve oyuncu Ye­şim Sal­kım, ge­le­nek­sel de­ğer­le­re sa­hip çı­kan bi­ri ola­rak bü­yü­tül­dü­ğü­nü, kız­la­rı­nı da bu ek­sen­de ye­tiş­tir­di­ği­ni söy­le­di.

2/23

Mu­ha­fa­za­kar bir ka­dın ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Yeşim Sal­kım şöy­le ko­nuş­tu: “Ha­mi­le­lik dö­ne­mim­de çok na­maz kıl­dım. Nor­mal­de na­maz kı­lan bir ka­dın de­ği­lim ama ken­dim­ce inanç­lı bi­ri­yim.

3/23

Sı­kın­tı­lı sü­reç­ler­de her za­man ağ­la­ya­rak Allah’­a du­a ede­rim.

4/23

Tek sı­ğı­na­ğı­mız Ya­ra­da­n’­dır ve si­ze ora­dan bir yar­dım ge­le­ce­ği­ni bi­lir­si­niz.”

5/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım Fotoğrafları...

6/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım Fotoğrafları...

7/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım Fotoğrafları...

8/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım Fotoğrafları...

9/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım Fotoğrafları...

10/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım Fotoğrafları...

11/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım Fotoğrafları...

12/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım Fotoğrafları...

13/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım Fotoğrafları...

14/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım Fotoğrafları...

15/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım Fotoğrafları...

16/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım Fotoğrafları...

17/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım Fotoğrafları...

18/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım Fotoğrafları...

19/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım ve büyük kızı Gizem

20/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım eşi Hakan Eratik ve Kızları Ada

21/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım kızları Gizem ve Ada

22/23

Şarkıcı ve Oyuncu Yeşim Sal­kım eşi Hakan Eratik ve Kızları Ada ve Gizem

23/23