Arınç'ın Uluslararası İslamofobi Konferansı konuşması - izle

Müslüman bir kişinin aynı zamanda demokrat olmasını engelleyen hiç bir şartının olmadığını ifade eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "AK Parti ve hükümetimiz medeniyetler çatışması tezlerini çürüten nadide bir örnektir. Çok kültürlülüğü önemseyen farklı kültürleri ev sahibi olarak gören bir inanca sahibiz. Devlet olarak laik birey olarak Müslüman olarak dünyaya net mesaj veren bir yönetim anlayışına sahibiz. İslamofobi bir insanlık suçudur" dedi.

Bülent Arınç: İslamofobia insanlık suçu - izle

Hazırlanan demokratikleşme paketinde nefret suçlarıyla ilgili ayrı bir düzenlemenin varlığına dikkat çeken Arınç, bu kapsamdaki cezaların arttırılacağını kaydetti. Saldırı kişinin dini, ırkı veya mezhebine karşı işlenmişse mevcut suçun cezası katlanacak.

İŞTE ARINÇ'IN AÇIKLAMALARININ SATIR BAŞLARI

Bir seçimden diğerine geçen sürede azınlıkta olanların her türlü meşru talebi karşılanmalıdır. İslam ve terörizm, İslam ve baskıcı yönetim kavramları yan yana getirilerek toplumlara pompalanan antipatilerle toplumların birbirine şüpheyle bakmalarına neden oluyor.

Dünyada hiç bir terör örgütü o terör eylemlerini yapanların dini aidiyetlerini dikkate almazken İslam dünyası ne yazık ki farklı bir uygulamaya maruz kalıyor.

Barışı huzuru hakim kılmak amacındaki İslam dininin temel pratikleri ortadayken insan hakları anlamındaki ihlaller bu konuda daha dikkatli olmamızı gerektiriyor.

BATI MEDYASININ İSLAMOFOBİK KAVARMLARI

Akademik ve derin analizler yerine özet bir haber bombardımanı yaşamaktayız. Ülkeler toplumlar hakkındaki bilgiler anlık bir şekilde topluma iletilmektedir. Dünya gündemini ilgilendiren olaylarda konunun perde arkasını ortaya koymayan haberler toplum üzerinde ağır etkiler bırakmaktadır. Militan İslam, aşırı dinci din adamı, İslam faşizmi, Kur'an faşizmi gibi kavramlar ortaya atılmaktadır. Her fırsatta özgürlük savunucusu olan batı medyasının İslam söz konusu olduğunda kullandığı dil oldukça şaşırtıcıdır.

Hangi noktadan bakarsak bakalım islamofobi insanlık onuruna yönelik bir saldırıdır. Medyanın toplumları bilgilendirmek gibi önemli bir görevi varken islamofobinin bir parçası olması güvenirliğini zedelemektedir. Medya pozitif rol oynamalıdır.

İSLAM DÜNYASI DA ÇABA GÖSTERMELİ

İslam alemi Müslümanlarla ilgili önyargıları gidermek için çaba göstermelidir. Batı toplumları da kendi içlerinde hızla yükselen islamofobiyi önlemeye çalışmalıdır. Bununla ilgili yasal çerçeve de oluşturulmalıdır.

Bir demokratikleşme paketi sürecindeyiz. Bu paketin içinde önemli bir husus yer almaktadır. Bizim anayasamızın 10. maddesinde herkesin din ırk siyasal düşünce bakımından ayrım gösterilmemesi hükmü kabul edilmiştir. Bir kişiye gruba karşı din mezhep, renk, cinsiyet, felsefi inanç ve ya siyasi düşünceden ötürü düşmanlık içeren suçlara nefret ya da önyargı suçları demektedir. Türkiye, nefret suçlarının düzenlenmesi konusunda ilerleme kaydetmek zorundadır.