Dolar
6.9037
0.0695%
Euro
8.1727
0.0869%
Altın
2016.49
-0.145%
Borsa
1087.16
0%
G. Altın
448.927
0.4454%
Bitcoin
77298.73
-1.0461%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

  Babası tutuklu paşa kızının Öcalan isyanı

  Öcalan kahraman oldu, bizim babamız terörist ilan edildi..
  • 05.01.2013 - 09:04
  Babası tutuklu paşa kızının Öcalan isyanı

  Babası tutuklu paşa kızının Öcalan isyanı #1

  Abdullah Öca­la­n'­la İm­ra­lı­'da ya­pı­lan gö­rüş­me­ler tep­ki top­la­dı. Ba­ba­la­rı, dar­be id­di­ala­rıy­la baş­la­tı­lan Bal­yoz, Er­ge­ne­kon gi­bi da­va­lar­dan tu­tuk­la­nan as­ker­le­rin ço­cuk­la­rı, ya­şa­nan­la­ra is­yan et­ti.

  "AH BABAM AH"

  Bal­yoz Da­va­sı­'n­da 18 yıl ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rı­lan emek­li Or­g. Er­gin Say­gun'un kı­zı Ece Say­gun, tep­ki­si­ni sos­yal pay­la­şım si­te­si twit­te­r'­da­n di­le ge­tir­di.

  Ece Say­gun, "Ne ol­du şim­di? Apo kah­ra­man, be­nim ba­bam te­rö­rist mi ol­du? Bu mu­dur?" di­ye yaz­dı. Ece Say­gun ikin­ci me­sa­jın­da "Ah ba­bam ah! Te­rör­le mü­ca­de­le­nin ba­şı­na ge­tir­miş­ler­di se­ni. Sen te­rö­rist ol­dun o it kah­ra­man!" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

  Görüş Bildir