Euro
10.3652
0.45%
Dolar
8.8667
0.56%
Altın
497.16
0.19%
Borsa
1.385
-0.51%
Bitcoin
374.032
-3.75%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

  CHP'li Toprak: Yüzde 35 alırsak Türkiye'de kaos biter

  CHP Ge­nel Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı Er­do­ğan Top­rak CHP'nin yüzde 35 oy alması durumunda Türkiye'nin huzur ve dengeye kavuşacağını söyledi
  • Haber Merkezi
  • 11.09.2015 - 09:43
  CHP'li Toprak: Yüzde 35 alırsak Türkiye'de kaos biter

  CHP Ge­nel Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı ve İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Er­do­ğan Top­rak, par­ti­si­nin 1 Ka­sı­m için na­sıl bir yol ha­ri­ta­sı iz­le­ye­ce­ği­ hakkında Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.

  CHP li Toprak: Yüzde 35 alırsak Türkiye de kaos biter #1

  CHP’­nin oy ora­nı­nı en az yüz­de 32-35 ban­dı­na yük­selt­me­si du­ru­mun­da Tür­ki­ye­’nin “i­ki par­ti­li koa­lis­yo­n” se­çe­ne­ğiy­le kar­şı­la­şa­ca­ğı­nı ifa­de eden Top­rak, Türkiye'nin krizden çıkmasının tek yolunun CHP'nin 1 Kasım'da yüzde 35 oy oranına ulaşması olduğunu söyledi.

  CHP'SİZ HÜKÜMET KURULAMAZ

  "7 Haziran'da yapılan se­çim­le­r Tür­ki­ye­’ye çok şey gös­ter­di. San­dık­tan çı­kan en önem­li so­nuç; CHP’­siz bir hü­kü­me­tin ku­ru­la­ma­ya­ca­ğı­dır.

  HUZUR VE DENGENİN FORMÜLÜ: CHP'NİN YÜZDE 35 OY ALMASI

  AK­P’­nin ül­ke­yi içi­ne sok­tu­ğu ka­os­tan, ara dö­nem­den, be­lir­siz­lik­ten çık­ma­nın tek bir for­mü­lü var. O da 1 Ka­sım se­çim­le­rin­de alı­na­cak so­nuç. Tek yol CHP’­nin yüz­de 32 ile yüz­de 35 ara­lı­ğın­da oy al­ma­sı ve mil­let­ve­ki­li san­dal­ye sa­yı­sı­nı ar­tır­ma­sı. Hu­zur ve den­ge­nin for­mü­lü bu. Son araş­tır­ma­lar da CHP’­nin oy oran­la­rı­nın is­tik­rar­lı bi­çim­de yük­sel­di­ği­ni gös­te­ri­yor.

  YÜZDE 35 BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI

  Artık hiç­bir par­ti­nin ba­raj so­ru­nu yok. Ba­zı par­ti­le­rin 10.5 al­ma­sı ile yüz­de 14 al­ma­sı ara­sın­da hiç­bir fark yok. Ama CHP’­nin oy ora­nı­nı yüz­de 32-35 ara­lı­ğı­na oturt­ma­sı çok bü­yük bir de­ği­şi­min baş­lan­gı­cı de­mektir. Tür­ki­ye­’nin tek par­ti bas­kı­sın­dan kur­tu­lup den­ge­yi sağ­la­yan ye­ni bir si­ya­si dö­ne­me gir­me­si tek çı­kış yo­lu budur."

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir