CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu

CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu

CHP, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açtı.

İKTİDARA BAĞIMLI BİR YARGI SİSTEMİ

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun ardından açıklama da yaptı.
Devletin asli görevlerinden birinin adalet hizmetini sağlamak olduğunu ifade eden Gök, 6325 sayılı kanunun mahkemelere alternatif, iktidara bağımlı bir yargı sisteminin oluşmasına yol açacağı iddiasında bulundu.

"Hukuk devleti yeni tehlikelere açık hale gelmiştir" diyen Gök, kanunun, "Yargı yetkisini Türk milleti adına bağımsız mahkemeler kullanır" ilkesine aykırı olduğunu öne süren Gök, söz konusu kanunla yargının özelleştirildiğini ileri sürdü. İngiltere ve Kanada'da Müslümanlar için getirilen arabuluculuk sistemiyle kadınların bütün hakları ellerinden alındığını savunan Gök, "Türkiye'de bu durumun olmayacağını kimse öngöremez. Bölgeler arası farklar nedeniyle farklı hukuk yapıları ortaya çıkacaktır. Avukatlık ve savunma mesleği tasfiye edilecektir" iddiasında bulundu.

"GİZLİLİK İÇİNDE YÜRÜTÜLMESİ HUKUKA AYKIRI"

Düzenlemeyle, Adalet Bakanlığı'nın artık yargılamanın tam içinde olacağını savunan Gök, arabuluculuk faaliyetlerinin gizlilik içinde yürütülmesinin hukuka aykırı uygulamaları gizleyeceğini savundu.
Gök, "Devlet yargılaması aleni ama arabuluculuk gizli hale getirilmiştir. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, devletin adalet hizmetlerinden elini çekmesi, yargı hizmetlerinin özelleştirilmesi, yargının arabuluculuk sistemiyle, cemaatlere, tarikatlara ve mafyaya teslim edilmesinden başka hiçbir sonuç doğurmayacaktır" dedi.

Gök, iptalini istedikleri 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nun ise "İktidarın tüm sivil toplum örgütlerini denetim altına almayı amaçladığı tipik bir uygulama olduğunu" öne sürdü. Düzenlemeyle, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu turist rehberliği odalarının Kültür Bakanlığı'nın vesayetine sokulduğunu ifade eden Gök, iktidarın, bu şekilde turist rehberliği odaları ve birlikleri eliyle Türkiye'deki tüm sivil toplumlar için yeni bir oluşuma gitme hazırlığını sürdürdüğünü iddia etti.