Petrol
96.03
-0.29%
Euro
18.2828
0.03%
Dolar
17.8922
-0.04%
Altın
1.031
-0.25%
Borsa
2785
0.36%
Bitcoin
415.508
-3.32%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C
  Derbi sonrası özel güvenlik tartışma konusu oldu

  Derbi sonrası özel güvenlik tartışma konusu oldu

  Yüz­ler­ce ta­raf­ta­rın bir an­da sa­ha­ya yö­nel­me­siy­le karışan derbi sonrası özel güvenlik gerçeği ortaya çıktı.
  • 24.09.2013 - 09:08

  Derbi sonrası özel güvenlik tartışma konusu oldu #1

  Olaylı Beşiktaş- Galatasaray derbisinin ardından gözler güvenlikçilere çevrildi. Onlarca taraftarın aynı anda sahaya inebilmesi güvenlik zaafiyetini de gözler önüne serdi.

  İLK KAÇAN ONLAR OLDU

  Derbide taraftar sahaya dalınca ilk kaçan  asa­yi­şi sağ­la­mak­la gö­rev­li özel güvenlikçiler oldu. Bu trajikomik durumun altında acı bir gerçek var. Tamamına yakını gündelik çalışıyor. Eğitim ve donanımları yok. Canlarını tehlikeye attıkları bu maçlarda sadece 45 lira kazanıyorlar. 

  PROFESYONELLİK ŞART

  Stat­lar­da gö­rev alan özel gü­ven­lik ele­man­la­rı­nın ça­lış­ma ko­şul­la­rıy­la il­gi­li gerçek­ler bu tür olay­la­rı ka­çı­nıl­maz kı­lı­yor. Ko­nuy­la il­gi­li gö­rüşülen VIP Gü­ven­lik Şir­ke­ti'nin sa­hi­bi Sa­im Öz­kan, ko­nuya ilişkin çar­pı­cı bil­gi­ler ver­di.

  MAÇ BAŞI 45 TL

  Bugün Gazetesi'nin haberine göre, Özel Gü­ven­lik Şir­ket­le­ri Da­ya­nış­ma Fe­de­ras­yo­nu'nun ku­ru­cu üye­si olan Öz­kan, maç­lar­da gö­rev alan özel gü­ven­lik per­so­nel­le­ri­nin yüz­de 95'inin gü­nü­bir­lik ele­man­lar ol­du­ğu­nu ve maç ba­şı­na or­ta­la­ma 45-55 li­ra kazan­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti.

  5 TL'LİK YELEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YOK

  Gü­ven­lik hiz­met­le­ri açı­sın­dan spo­run apay­rı bir dal ol­du­ğu­nu ve uz­man­lık ge­rek­tir­di­ği­ni be­lir­ten Öz­kan, 'Dün­ya ge­ne­lin­de stat­lar­da gö­rev alan gü­ven­lik ele­man­la­rı özel eği­tim­ler­den ge­çi­ri­lir. Bizde ise gün­düz bir si­te­de ya da bi­na­da ça­lı­şan­lar, 45 li­ra öde­ne­rek ora­ya ko­nu­lu­yor. Üst­le­rin­de göm­lek ve 5 li­­ralık bir ye­lek­ten baş­ka hiç­bir ekip­man­la­rı yok. Bu şart­lar­da ça­lı­şan bir in­san­dan ne bek­le­nir? Ço­ğu '45 li­ra için ne­den ca­nı­mı­zı teh­li­ke­ye ata­lım' di­yor hak­lı ola­rak' de­di.

  İHALEDE SIKINTI VAR

  Ku­lüp­le­rin gü­ven­lik per­so­ne­li alım iha­le­sin­de en dü­şük fi­ya­tı ve­ren şir­ket­ler­le an­laş­tı­ğını be­lir­ten Öz­kan, bu du­ru­mun ya­pı­lan işin ka­li­tesi­ni dü­şür­dü­ğü­nü de söz­le­rine  ekledi. Bu arada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman çalıştıkları güvenlik şirketiyle yolları ayıracaklarını açıkladı.


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir