Euro
10.2646
1.49%
Dolar
8.737
0.98%
Altın
496.56
0.94%
Borsa
1.401
-0.44%
Bitcoin
380.600
3.60%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

  Gülben Ergen de kıyafetlerini bağışlayacak

  Gülben Ergen, kendisine büyük gelen yüzlerce kıyafetini sosyal sorumluluk projesi kapsamında bağışlayacak..
  • 17.11.2013 - 15:00
  Gülben Ergen de kıyafetlerini bağışlayacakGül­ben Er­gen, son dö­nem­de fit gö­rün­tü­süy­le her­ke­si şa­şır­tı­yor. Er­gen, 2 ay­da tam 12 ki­lo ver­di. 40 be­den­den 36 be­de­ne düş­me­yi ba­şa­ran şar­kı­cı, “Ha­ya­tım­da ilk kez 36 be­den ol­du­m” de­di. An­cak bu du­rum, Er­ge­n’­e pa­ha­lı­ya pat­la­dı. Zi­ra ün­lü sa­nat­çı gar­dı­ro­bun­da­ki hiç­bir kı­ya­fe­ti gi­ye­mez ol­du. Bu yüz­den gar­dı­ro­bu­nu ye­ni­le­mek zo­run­da ka­lan Er­gen, gi­ye­me­di­ği tüm kı­ya­fet­le­ri­ni ba­ğış­la­ya­cak.

  GÜNDEŞ’İN İZİNDE

  Er­gen, sah­ne kos­tüm­le­ri­ni in­ter­net si­te­sin­den sa­tı­şa çı­ka­ra­rak ge­li­ri­ni yar­dım der­nek­le­ri­ne ak­ta­ran Ebru Gün­de­ş’­in yo­lun­dan git­me­ye ka­rar ver­di. Er­gen de yüz­ler­ce kı­ya­fetinin sa­tı­şın­dan el­de et­ti­ği ge­li­ri yar­dım der­nek­le­ri­ne ba­ğış­la­ya­cak.

  SEBZE YEMEK RUHUMU DİNLENDİRİYOR

  Ye­ni gö­rü­nü­mün­den çok mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­yen Gül­ben Er­gen, “Sağ­lık­lı bes­le­ne­rek ki­lo ve­ri­yo­rum. Me­se­la uzun za­man­dır et ye­mi­yo­rum. Ve­je­tar­yen ol­ma­dım ama seb­ze ağır­lık­lı bes­len­mek ru­hu­mu din­len­di­ri­yor. Den­ge­li ve öl­çü­lü bes­le­ni­yo­rum. Öğün­le­ri­mi 5’e böl­düm. Sa­bah­la­rı iki haş­lan­mış yu­mur­ta, pey­nir, zey­tin ve may­da­noz yi­yo­rum. Çok sık sa­la­ta tü­ke­ti­yo­rum. Bol bol spor ya­pı­yo­rum. Aç kal­ma­dan ki­lo ve­ri­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu.

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir