Hrant Dink davasında örgüt itirazı

Hrant Dink davasında örgüt itirazı

Avukatlar Fethiye Çetin, Hakan Bakırcıoğlu ve İsmail Cem Halavurt imzasıyla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 49 sayfalık itiraz dilekçesinde, ''sanıkların, cebir ve şiddet kullanarak baskı, korkutma, sindirme, tehdit yoluyla farklı etnik ve dinsel grupların temel hak ve özgürlüklerini yok etmek, kendilerinden farklı inanç ve siyasal görüş sahiplerine karşı nefret, kin ve düşmanlık yaymak, bu tür görüş ve inanç sahiplerini cezalandırmak, etnik ve dinsel yönden farklı grupların temel hak ve özgürlüklerini ellerinden alarak, kamu düzeni ve kamu barışını ortadan kaldırmak amacıyla bir araya geldikleri'' öne sürüldü.

Sanıkların, ortak sosyal ve siyasal görüşleri doğrultusunda zamana yayılan biçimde eylemler gerçekleştirdikleri savunulan dilekçede, ''dolayısıyla amaçları ve eylemlerinin yasada aranan örgütsel suçun tüm unsurlarını taşıdığının tüm dosya kapsamından anlaşılmasına rağmen mahkemenin tüm bu hususları göz ardı ederek verdiği kararın isabetsiz ve yasaya aykırı olduğu'' iddia edildi.

Dilekçede, sanık Yasin Hayal'in ''silahlı terör örgütü yöneticisi olma'', sanık Erhan Tuncel'in ''silahlı terör örgütünün yöneticisi olma, tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme'', sanıklar Osman Hayal, Coşkun İğci, Zeynel Abidin Yavuz, Mustafa Öztürk ve Tuncay Uzundal'ın ''silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak adam öldürme'', sanıklar Ersin Yolçu ve Ahmet İskender'in ''silahlı terör örgütüne üye olma'', sanıklar Alper Esirgemez, İrfan Özkan, Osman Alpay, Erbil Susaman, Numan Şişman, Şenol Akduman ve Veysel Toprak'ın ''terör örgütüne yardım etmek, suçluyu gizlemek'', sanıklar Salih Hacısalihoğlu, Yaşar Cihan ve Halis Egemen'in ''terör örgütüne yardım etmek'' suçlarından haklarında mahkumiyet hükmü kurulması gerekirken ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği ifade edildi.

İtiraz dilekçesinde, ''Usul ve yasaya aykırı olduğundan yerel mahkemenin söz konusu sanıklar ve yüklenen suçlar yönünden verdiği beraat kararının bozulmasına karar verilmesini talep ederiz'' denildi.