Mahkeme Gezi iddianamesini savcılığa iade etti

Mahkeme Gezi iddianamesini savcılığa iade etti

Gezi parkı eylemelerinde gözaltına alınan 23 kişi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet etmek ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından hazırlanan iddianame, İstanbul 50'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

GEREKÇE: ONLAR SİLAH DEĞİL

İddianameyi inceleyen İstanbul 50'inci Asliye Ceza Mahkemesi, hangi şüphelinin, hangi suçu ne şekilde, nasıl işlediğinin, atılı suçların unsurlarının nasıl oluştuğunun somut olarak belirtilmediği gerekçesi ile iddianameyi iade etti.

"CEBİR VE TEHDİT ZORUNLU"

Şüphelilerin, TCK'nin 265. maddesine göre "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan yargılanmalarının istendiği belirten iade kararında, bu suçun oluşması için cebir ve tehdit kullanılmasının zorunlu olduğunu hatırlatıldı. Kararda, Polislerce düzenlenen ve dosyada yer alan suç tutanaklarına göre polislerin göstericilere karşı herhangi ihtaratta bulunmadığı belirtildi. Tutanaklarda "memurlarca yapılan kontrollerde hal ve hareketlerinden şüphelenilerek yakalanan" ibarelerin yer aldığı ifade edilerek, "Sanıkların dağılmamakta ne şekilde ısrar ettikleri de anlatılmamıştır. Dolayısıyla deliller ve olaylar açıkça ortaya konulmamıştır" denildi.

"YASADA SİLAH OLARAK GÖSTERİLMİYOR"

Şüphelilerin, yürüyüşe silahla katılmakla da suçlandıkları belirtilen kararda şunlara yer verildi: Emanete alınan herhangi bir silah kaydına rastlanılmamış. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yasası'nın 23'üncü maddesinde yazılı bulunan silahlardan herhangi biri iddianamede gösterilmemiştir. İddianamede yazılı bulunan maske, baret, deniz gözlüğü, motorcu kaskı, flama, sirke, solüsyon, sargı bezi yasanın 23/b maddesinde yazılı silahlardan olmadığından bazı şüphelilerin atılı suçu silahla işlediğine dair delillerin ne olduğu iddianamede yer almamaktadır."

KANUNA AYKIRI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ

Madde 23 - a) 9 ve 10 uncu madde hükümlerine uygun biçimde bildirim verilmeden veya toplantı veya yürüyüş için belirtilen gün ve saatten önce veya sonra;

b) (Değişik bent: 30/07/1998 - 4378/1 md.) Ateşli silahlar veya patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya taş, sopa, demir ve lastik çubuklar, boğma teli veya zincir gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler ile yasadışı örgüt ve topluluklara ait amblem ve işaret taşınarak veya bu işaret ve amblemleri üzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyilerek veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez vesair unsurlarla örterek toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma ve kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş, pankart, döviz , resim, levha, araç ve gereçler taşınarak veya bu nitelikte sloganlar söylenerek veya ses cihazları ile yayınlanarak,