Petrol
109.09
-2.54%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
473.622
-2.07%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

  Torba tasarı komisyonda kabul edildi

  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 37 günlük mesaisinin ardından, Soma'daki faciadan sonra madencilere yönelik düzenlemeler ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren "torba tasarıyı" kabul etti.
  • 11.07.2014 - 08:51
  Torba tasarı komisyonda kabul edildi

  Torba tasarı komisyonda kabul edildi #1

  İhdas edilen maddelere göre, yeraltı maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının devam eden sözleşmelerine ilişkin, fazla çalışma ücreti, ücretli izin süreleri, çalışma süresi, ücret miktarı konularında yapılan değişikliklerden oluşan maliyet artışının fiyat farkı olarak ödenebilmesine ilişkin esas ve usuller, Kamu İhale Kurumu'nun teklifiyle Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek. Tüm illerde bucaklar kaldırılıyor. Kaldırılan bucaklara bağlı belde ve köyler, bucağın bağlı olduğu idari birime bağlanacak. KDV Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) Borsa İstanbul Anonim Şirketi Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası'nda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa içinde veya ilgili mevzuatına göre borsaya bildirmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi KDV'den istisna tutulacak. Kıymetli taşların bu işlemler dışındaki diğer teslimleri ise istisna kapsamından çıkarılıyor. Külçe altın ve külçe gümüş teslimlerine yönelik istisna uygulamasında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yurt dışından gelen pırlanta gümüşten takılar ile pırlantalı altından takılar, ÖTV kapsamına alınıyor. Bakanlar Kurulu'na, Borsa İstanbul Anonim Şirketi Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası'nda işlem gören kıymetli taşlar için ÖTV'de farklı oranlar belirleme yetkisi veriliyor.

  TARTIŞMA

  Komisyonda, CMK'da değişiklik yapılmasına ilişkin madde ihdasıyla ilgili önergenin görüşmelerinde tartışma yaşandı. Önerge, CMK'da değişiklik yapan önergenin yapılan değişiklikle, müdafinin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise cumhuriyet savcısının istemi üzerine, hakim kararıyla bu yetkisinin kısıtlanabilmesini öngörüyordu. CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin, "İnsanların savunma hakkı engelleniyor. Yargı hepimize lazım olur. Böyle subjektif düzenleme olmaz. Bu düzenlemeyi çekin" dedi. MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Kafamızın tası attı artık, yeter. Birilerinin ihtiyacı, siyasi maksatla birtakım yolsuzluk soruşturmalarını, birilerinin istikbalini kurtarmak için TBMM'yi, devleti kurumlarını alet edemezsiniz. Sabrımız taştı. Bunu görüşemeyiz" diye konuştu. Akçay, elindeki önergeyi yırttı ve "Böyle bir rezalet olmaz. Pişman etmezsek namerdiz. Genel Kurul'da görüşürüz" ifadesini kullandı. CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, bu önergelerle komisyonun saygınlığının ortadan kaldırıldığını savundu. CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, "Herhalde sabır sınıyorsunuz. Olamaz böyle bir şey. Adalet duygusu zedeleniyor. Komisyona bu dayatmayla gelmek, komisyonu aşağılamaktır" dedi ve önergeyi yırttı. CHP İzmir Milletvekili Aşkın Rahmi Türeli, "Bunu görüşmek istemiyoruz. Bu düzenlemenin bizimle ilgisi yok. Komisyonun itibarını ayaklar altına alıyorsunuz" yorumunda bulundu. MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, önergenin İçtüzüğe aykırı olduğunu ve görüşülemeyeceğini öne sürdü. Komisyon Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in "önergeyi okutuyorum" demesi üzerine, Günal, "Biz burada eşekçi başı mıyız? Bu madde görüşülemez" dedi. MHP'li Günal ve Akçay, divana giderek okutulan önergeyi görevlinin elinden aldı ve yırttı. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, herkesin önerge verme hakkı bulunduğunu söyledi. Bilgiç, tartışmanın uzaması üzerine, toplantıya ara verdi.

  GERİ ADIM ATMIYORUM

  Aranın ardından Bilgiç, önergenin okunmasını isteyince, Günal, divana giderek, okunan önergeyi görevlinin elinden alıp yeniden yırttı. Bunun üzerine Bilgiç, önergeyi kendisi okudu. Toplantıya, tartışmalar sürmesi üzerine üç kez daha ara verildi. Bu aralarda, Komisyon Başkanı Recai Berber ve Başkanvekili Bilgiç, MHP ve CHP'li milletvekillerini ikna etmeye çalıştı. MHP'li Günal, "Milletvekilliğini bırakacağım, bu işin peşini bırakmayacağım. Hayatıma mal olsa bundan geri adım atmıyorum" diye konuştu. Günal, hükümeti temsil eden bakanın yerinde olmadığını söylediğinde, toplantıya bir kez daha ara verildi. MHP'li Akçay, TBMM'de sağlık ekibinin faal olup olmadığını sordu. Çalışmalara devam edilmesi üzerine CHP'li Çetin, "Ben insanım. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz" diye sordu. Çetin, elindeki bıçakla masasının altındaki çöp tenekesine vurmaya başladı ve toplantıya bir kez daha ara verildi. Tartışmaların ardından önerge geri çekildi ve tasarının tümü oylanarak kabul edildi.

  KIDEM ŞARTI ARANMAYACAK

  İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, yeraltı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmayacak. Buna göre, yeraltı işlerinde bir gün dahi çalışanlar kıdem tazminatından yararlanabilecek. İşverenler, alt işverene iş vermeleri halinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini, işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü olacak. Zorunlu ve olağanüstü çalışılması gereken durumlar dışında, yeraltı maden işlerinde çalışanlara fazla çalışma yaptırılamayacak. Yeraltı maden işlerinde çalışanlara zorunlu ve olağanüstü hallerde haftalık 36 saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 100 artırılmasıyla ödenecek. Tasarıyla yeraltında çalışan işçiler için yıllık ücretli izin sürelerinin 4 gün artırılması öngörülüyor. Böylece, yeraltında çalışan ve 5 yıldan az kıdeme sahip bir işçinin iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile daha fazla belirlenmediği durumlarda en az 18 gün yıllık ücretli izin hakkı olacak. Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacak. Asıl işveren; alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol edecek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlayacak. Alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene verecek. Yeraltı maden işlerinde çalışanlar için yeraltındaki çalışma süresi haftada en çok 36 saat olacak, günlük çalışma süresi 6 saati geçemeyecek.

  KIDEM TAZMİNATI ESAS HİZMET SÜRELERİ

  Tasarıyla, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler de yapılıyor. Buna göre, alt işverenin değişip değişmediğine bakılmaksızın, aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait iş yerlerinde çalışmış olanların, bu şekildeki çalışma sürelerine ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait iş yerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit edilecek. Kıdem tazminatları, çalıştırıldığı son kamu kurum ve kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına aktarılacak. Kıdem tazminatı tutarı, iş yerlerinin bütçe tertibinde ve gider kalemlerinde yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenecek. Gerekçeli müfettiş raporuna karşı tebliğ tarihinden itibaren 6 gün yerine, 30 iş günü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilecek. İtiraz üzerine görülecek olan dava, basit yargılama usulüne göre 4 ay içinde sonuçlandırılacak. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde Yargıtay, 6 ay içinde kesin karar verecek. İdarelerce istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilecek. Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye; işçi, işveren, memur konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

  HİZMET ALIM İHALESİ

  İdareye ait bir iş yerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde, idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabilecek. Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde istihdam edilen personelin, yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmayacak. Bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler için ihaleye çıkılmadan önce; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların Maliye Bakanlığı'ndan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıkların Hazine Müsteşarlığı'ndan, özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşların ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan uygun görüş alması zorunlu olacak. Uygun görüş alınmadan bu hizmetler için ihaleye çıkılamayacak. Bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamayacak ve görevlendirilemeyecek. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği halde ihaleye çıkılması, uygun görüş alınmadan ihaleye çıkılması, personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması halinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilerek tahsil edilecek. Türkiye'nin 2015 yılında üstleneceği G20 dönem başkanlığı kapsamında, 2014 ve 2015 yıllarında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Kamu İhale Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi olmayacak. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde, alt işveren tarafından münhasıran bu düzenleme kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş yerlerinde çalıştırılan işçileri kapsayacak toplu iş sözleşmeleri, kamu işveren sendikalarından birisi tarafından Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülecek ve sonuçlandırılacak. Sözleşmenin sonuçlandırılması halinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenecek. Afet ve acil durumlar için kurulan lojistik depoların işletilmesiyle ilgili hizmet alımları 3 yıla kadar olabilecek. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, sürekli nitelikte olan işlere ilişkin hizmet alımlarında yüklenme süresi 3 yıl olacak. İşin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde, bu süre gerekçe gösterilerek üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilecek. 


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir