Petrol
91.67
-0.14%
Euro
18.5305
-0.09%
Dolar
18.5723
0.01%
Altın
1.027
-0.29%
Borsa
3458
-1.91%
Bitcoin
377.258
2.75%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 15 C

  TSK'da nöbet anlayışı sil baştan

  Askerde nöbet ve vekalete yeni düzenlemeler geldi.
  • 30.05.2013 - 12:46
  TSK'da nöbet anlayışı sil baştan

  TSK da nöbet anlayışı sil baştan #1

  Türk Silahlı Kuvvetleri 'İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Değişiklikle, Silahlı Kuvvetler Teşkilatı içerisinde tutulan nöbetlere, hamile kadın personel ile bakıma muhtaç eş ve bakmakla yükümlü çocukları bulunan askeri ve sivil personel dahil edilmeyecek. Astsubaylıktan subaylığa geçen personelden 23 hizmet yılını, uzman jandarma/uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçen personelden 24 hizmet yılını dolduranlar uzman jandarma, erbaşlar ve sivil memurlardan 24 hizmet yılını dolduranlar da yeni düzenlemeden yararlanacak.

  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, subay, askerî memur, astsubay, uzman jandarma, askerî öğrenci, erbaş ve erler ile "Silâhlı Kuvvetler Teşkilâtı" içinde vazifeli olan sivil şahıslar tarafından tutulan nöbetlere, uzman tabip raporuyla belgelemek koşulu ile hamileliği tespit edilen ve süt izni süresini içinde bayan personele, bakıma muhtaç eş ve bakmakla yükümlü çocukları bulunan askerî ve sivil personel dahil edilemeyecek.

  "NÖBET HİZMETİNE DAHİL EDİLEMEYECEK PERSONELLER"

  Aynı yönetmeliğin 382'nci maddesi ise şu şekilde değiştirildi:
  "Kıtalar, karargâhlar ve kurumlarda belirli bir sıra ve süre ile subay, askerî memur, astsubay, uzman jandarma, askerî öğrenci, erbaş ve erler ile Silâhlı Kuvvetler Teşkilâtı içinde vazifeli olan bilumum sivil şahıslar tarafından nöbet tutulur. Nöbetler Karargâh ve kurumlarda sabah saat 09.00'dan ertesi günü saat 09.00'a kadardır. Kıtalarda kıtanın özelliğine göre, komutanın münasip göreceği zamanda başlar ve nöbet 24 saati geçemez."

  Nöbet hizmetine ise şu personeller dahil edilemeyecek: "Albaylar, Alay (Deniz, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında eşidi) komutan yardımcısı ile eşidi kurum amiri yardımcıları (Askeralma bölge başkanlıkları ile aynı bina veya kışla içindeki askerlik şubesi başkanları ile bir kışla nizamında konuşlu bulunan kışla komutanı dışındaki askerlik şubesi başkanları hariç), Kurmay Başkanları veya vekilleri, askerî hâkimler, disiplin subayları ile kadrosunda emir subayı bulunan komutanlık emir subayları ve kadrosunda emir astsubayı bulunan komutanlık emir astsubayları, aldığı görevin özelliği sebebiyle nöbet hizmetinden affedilenler, uzman tabip raporuyla belgelemek koşulu ile hamileliğin tespit edilmesinden itibaren süt izni süresinin bitimine kadar geçen süre içinde bayan personel, iki kademeli kıdemli başçavuşlar (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta 6 yıllık bekleme sürelerine tabi olan astsubaylar için kıdemli başçavuşlar), astsubaylıktan subaylığa geçen personelden 23 hizmet yılını, uzman jandarma/uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçen personelden 24 hizmet yılını dolduranlar ile uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ve sivil memurlardan 24 hizmet yılını dolduranlar, 5378 sayılı Kanun kapsamında bakıma muhtaç özürlü oldukları, yetkili sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporu ile belgelenen eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları bulunan askerî ve sivil personel (Gemilerdeki nöbet hizmetleri hariç), Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından, harp ve vazife malullüğü hükümleri kapsamında aylık bağlanmış olan şehit eşlerinden, evli olmayan, bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını doldurmamış çocuğu bulunan TSK'da görev yapmakta olan askerî ve sivil personel, SGK tarafından harp ve vazife malulü aylığı bağlanmış ve TSK'da görev yapmakta olan askerî ve sivil personel."

  PAZAR GÜNÜ NÖBET TUTANLAR SALI GÜNÜNE KADAR DİNLENECEK

  Aynı Yönetmeliğin 387'nci maddesinin üçüncü fıkrası "Ancak, nöbeti pazar gününe rastlayan subay ve astsubaylar ile uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurlar, nöbeti devir ve teslimden sonra salı günü mesai başlangıcına kadar istirahat ederler." şeklinde değiştirildi. Aynı Yönetmeliğin 664'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendinde de "Orduevleri ve askerî gazinoları mütalâa ve oyun salonları ile spor, tenis mahalleri, yatak odaları, banyo ve sahillerde yüzme yerleri, deniz sporları vasıtaları için kayıkhane gibi müştemilâtı ihtiva eder. Kışla gazinolarında kütüphane, yatma yerleri, yıkanma yerleri ve tabildot salonları bulunur." değişikliğine gidildi.

  MAZERET HALİNDE KOMUTAN GEMİSİNİ TERK EDEBİLECEK

  6 Eylül 1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 34'üncü maddesi de değiştirildi. Buna göre madde, "Herhangi bir komutanın merkezden veya gemisinden uzaklaşması veyahut hizmet edemeyecek derecede mazeretinin vukuu halinde, kuruluşuna göre rütbe ve kıdemce komutanın rütbesine en yakın muharip sınıfa mensup ast vekil bırakılır. Ancak komutanın rütbesine en yakın muharip sınıfa mensup personel ile aynı rütbede komutan yardımcısı ya da ast birlik komutanı varsa komutan yardımcısı veya ast birlik komutanından kıdemli olan, gemilerde 2'nci komutan, havada uçuş birliklerinde uçucu subay vekil bırakılır. Muharip olmayan sınıflarda ise sınıf ve hizmetin özelliği dikkate alınarak rütbe ve kıdemce en yakın ast vekil bırakılır." şeklinde değiştirildi.

  Değişiklikte, komutanlığına hem muharip sınıftan hem de muharip olmayan sınıftan personelin atanabildiği birliklerde ise komutana rütbe ve kıdemce en yakın ast vekil bırakılacağı belirtildi. Vekâlet durumunun üst makamlara bildirileceği ifade edilen yönetmelikte, ast birlik ve personele de durumun tebliğ edileceği ifade edildi.

  "MÜSTESNA ZAMANLARDA HİZMETE KIDEMCE YAKIN KOMUTAN KOMUTAYI ELE ALACAK"

  Vekâlet verme imkânı olmayan müstesna zamanlarda ise komutan, rütbe ve kıdemce en yakın muharip sınıfa mensup veya muharip olmayan sınıflarda rütbe, kıdem ve hizmetin özelliği itibarıyla en yakın komutanın, hiçbir emir beklemeksizin derhal komutayı ele alacağı belirtildi. Böyle hallerde, durumun sebebiyle birlikte daha büyük amire bildirileceği ifade edilen yönetmelikte, vekâletin, uzun müddet sürecek olursa yetkili makamın tensip ve emredeceği şahıs, emir ve komuta makamına geleceği dile getirildi.


  Görüş Bildir