Dolar
7.3274
-0.1403%
Euro
8.6085
-0.0835%
Altın
2029.34
0.0872%
Borsa
1075.52
1.4077%
G. Altın
477.841
-0.127%
Bitcoin
86592.44
-0.5824%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

  TSK'dan atılan personele yeni kadro

  12 Mart 1971 ile 22 Mart 2011 tarihleri arasında TSK'dan ilişiği kesilen askeri personele yeni kadro müjdesi..
  • 18.01.2013 - 13:04
  TSK'dan atılan personele yeni kadro

  TSK dan atılan personele yeni kadro #1

  Devlet Personel Başkanlığı'nın konuya ilişkin 3 seri numaralı Kamu Personel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

  ATAMA TEKLİFLERİ YAPILDI

  Tebliğ'de 10 Mart 2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanun ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen geçici 32'nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde, 12 Mart 1971 tarihinden 22 Mart 2011 tarihine kadar, yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askeri Şura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerden, Milli Savunma Bakanlığı tarafından hak sahibi olduklarına karar verilenlerin Devlet Personel Başkanlığı'nca atama tekliflerinin yapıldığı hatırlatıldı.

  GEREKLİ ŞARTLAR BELİRLENDİ

  Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşları emrine atama teklifi yapılan ''araştırmacı'' kadro unvanlı personele ilişkin olarak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile personelden Devlet Personel Başkanlığı'na intikal ettirilen konularda kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla söz konusu kadro için gerekli şartlar belirlendi.

  Buna göre, söz konusu personelin ''araştırmacı'' kadrosuyla atanabilmesi için öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki şartları (Türk vatandaşı olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak...vs) taşıması gerekecek.

  Söz konusu personel, atama teklifinin yapılmasını müteakip göreve başlamasıyla birlikte aylık ve diğer mali haklar haricinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olacak. İlk aylığa göreve başladıkları günden itibaren hak kazanacaklar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten göreve başladığı tarihe kadar geçen süre için aylık ödenmeyecek.

  Zorunlu emeklilik tarihi Milli Savunma Bakanlığı'ndan (ilgili Kuvvet Komutanlıklarından) daha önce temin edilen formlarda belirtilen tarih olacak. Göreve başladıkları yıl için yıllık izin kullanma hakkı bulunacak, göreve başlamadan önceki yıl için yıllık izin hakkı bulunmayacak.

  HARCIRAH ÖDENMEYECEK

  Devlet memurluğuna ilk defa atanması sebebiyle ilk atamada harcırah ödenmesi mümkün olmayacak.

  Kamu kurum ve kuruluşları, ''Araştırmacı'' unvanlı kadrolarına atama teklifi yapılan personelin atama, göreve başlama veya başlamama işlemlerini, tamamlanmasını müteakip Devlet Personel Başkanlığı'na ivedilikle bildirecekler.

  Araştırmacı unvanlı kadroların bağlı olduğu teşkilatın (merkez, taşra veya döner sermaye) belirlenmesi hususu atama teklifi yapılan kurum ve kuruluşun takdirinde bulunacak.

  926 sayılı Kanunun Geçici 32'nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih ile ilgili personelin atama teklifinin yapıldığı Kurumda göreve başladığı tarih arasındaki kesenek ve kurum karşılıkları ve emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri ile ek göstergelerinin ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespiti ile atama teklifinin yapıldığı Kurum tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gerekecek.

  Araştırmacı kadro unvanıyla kurumlarında göreve başlayan personelin kurum değiştirmesi, istifası, vefatı halinde veya herhangi bir nedenle kadronun boşalması halinde bu kadro başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

  Araştırmacı unvanıyla atanan personelden yükseköğrenim yapmış olan astsubayların intibakları, 926 sayılı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde başvuru tarihinden itibaren ileriye dönük olarak halihazırda çalıştığı kamu kurum ve kuruluşu tarafından, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu bitirdiğine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine, ''2 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 kademe, 3 yıl süreli yüksek öğrenim için 2 kademe, 4 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 derece'' ilave edilerek yapılacak.

  İntibak işlemleri hususunda ortaya çıkabilecek tereddütlerde ilgili Kuvvet Komutanlığının görüşü alınacak.

  Görüş Bildir