Dolar
6.8508
-0.0291%
Euro
7.704
0.0051%
Altın
1776.18
0.0473%
Borsa
116907.77
1.3812%
G. Altın
391.363
0.0074%
Bitcoin
62386.27
-0.5439%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C
  Uzman Erbaşlar'a izin müjdesi

  Uzman Erbaşlar'a izin müjdesi

  Yaklaşık 40 bin Uzman Erbaş'a yıllık 45 gün izin müjdesi...
  • 28.06.2013 - 17:16

  Uzman Erbaşlar'a izin müjdesi #1

  Uzman Erbaşlar'a izin müjdesi #2

  Uzman Erbaşlar'a, barışta 15 günü mazeret izni olarak kullanılmak üzere her yıl 45 gün izin hakkı verildi. Uzman Erbaşlar'a, eşinin doğum yapması, eşi ve çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde 10 güne, kendisi veya çocuğunun evlenmesi halinde 7 güne kadar izin verilebilecek.

  RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

  Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Yönetmelikle, her Uzman Erbaş'ın bir izin yılında yol süresi hariç 30 gün olan izin hakkı, barışta her yıl 45 gün olarak düzenlendi. Yönetmeliğe göre, bunun 15 günü mazeret izni olarak kullanılacak. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargah ve kurum amirlerince düzenlenecek.

  15 GÜNÜ MAZERET İZNİ

  15 günlük mazeret izni dışında Uzman Erbaşlar, eşinin doğum yapması, eşi, çocuğu, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine 10 güne, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 güne kadar izin alabilecek.

  Ayrıca doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar, yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü mazeret dolayısıyla bir yılda 30 güne kadar izin verilebilecek.

  Verilen mazeret izinleri, yıllık izne mahsup edilmeyecek.

  HASTALIKLI İZİN KULLANIMI

  Yönetmeliğe ayrıca şu fıkra eklendi:

  "Uzman Erbaşlar'a, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli hastalığa tutulduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin verilebilecek. Uzman erbaşlar, bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca 6 aya kadar aylıksız izin alabilecek. Bu şekilde aylıksız izinli geçirilen süreler, sözleşme süresinden sayılmayacak.

  -Aylıklı ve aylıksız izinler, tugay ve bağımsız alay komutanı veya eşidi kıta, karargah ve kurum amirince verilecek ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarına bildirilecek. Personelin izin evrakı sicil amirince şahsi dosyasına konularak dosya muhteviyatına yazılacak.

  -Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda, refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, asgari refakatçi sayısı, 3 ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alacak.

  -Sağlık kurulu raporunda birden fazla refakatçinin belirtilmemesi durumunda, aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla personel ve kamu görevlisi refakat nedeniyle mazeret izni kullanamayacak.

  -Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı verilecek refakat izninin toplam süresi 9 ayı geçemeyecek. İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde personel iznin bitmesini beklemeden göreve başlayacak. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan personel izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacak."

  Görüş Bildir