2022 yılı ek bütçesi TBMM'de

TBMM Genelru Kulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hazırlanan ek bütçede vergi gelirlerinin 2/3'ünün dolaylı vergilerden oluştuğunu söyledi.

"Türkiye'nin vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payı azalmaktadır"

Nebati, 2021'de toplam vergi gelirlerinin yüzde 64,1'inin dolaylı vergilerden alınırken, ek bütçenin dağılımında bu oranın yüzde 60,4'e düştüğünü, dolaysız vergilerin payının ise 35,9'dan 39,6'ya çıktığını bildirdi.

Nebati, "OECD tanımlamasına göre, Türkiye'nin dolaylı vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı 2002'de yüzde 46,9 iken 2021'de yüzde 42'ye gerilemiştir. Türkiye'nin vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payı azalmaktadır, bu oran 19 yılda 5 puan düşmüştür. Oranlardan da anlaşılacağı üzere yıllar itibarıyla vergi gelirlerinin dağılımı dolaysız vergiler lehine değişmektedir." dedi.

Bir milletvekilinin, "Vergi afları kimlere gidiyor?" sorusuna Nebati, şöyle karşılık verdi:

2022 yılı ek bütçesi TBMM'de

"Şu ana kadar da 70 milyar borç ödemesi gerçekleştirildi"

"Türk vergi hukukunda, tahakkuk eden yani kesinleşen vergi ve cezaların silinmesine imkan ve izin veren herhangi bir kanuni düzenleme bulunmuyor. İktidara geldiğimiz günden itibaren hiçbir şekilde vergi affı yapmadık. Evet, vergi yapılandırma kanunlarını yüce Meclisimiz kabul etti ve hatta son yapılandırma yasası da 2021 yılında çıktı ve uygulaması devam ediyor. Bu son yasanın başvurularına ilişkin bilgi vereyim. Bakanlığıma bağlı vergi dairelerine, bu kanundan yararlanmak için 5,9 milyon mükellefimiz, vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda 156 milyar lira borç yapılandırıldı. Şu ana kadar da 70 milyar borç ödemesi gerçekleştirildi. Biz hiçbir düzenlemeyi, belli bir kesimi ya da kişiyi korumak için yapmadık, yapmayız. İstisna, muafiyet gibi düzenlemeler kanunla düzenlenir ve kapsama giren tüm mükelleflere ve/veya vergisel işlemlere herhangi bir ayrım gözetmeksizin uygulanır."

"Emekliye refah payı verilecek mi?" sorusu üzerine Nebati, emeklilerin her zaman yanında yer aldıklarını, en düşük emekli aylığının şu anda 2 bin 500 lira olduğunu anımsattı. Nebati, "Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 lira ikramiye ödenmesi sağlanmış, bu tutar 2021 yılında 1100 liraya çıkarılmıştır. Yaptığımız seyyanen ve oransal artışlarla en düşük emekli aylıklarında 2002 yılından bu yana reel olarak yüzde 42 ila yüzde 379 oranında artış sağlanmıştır." dedi.

2022 yılı ek bütçesi TBMM'de

Özel eğitim ödeneğinin artırılması

Özel eğitim ödeneğinin artırılmasına ilişkin de açıklama yapan Nebati, "Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere 2022 yılı içinde verilecek eğitim desteklerine ilişkin tutarlar 2022 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğiyle belirlenmiştir. Bu doğrultuda, söz konusu tebliğ kapsamında, özel eğitimden faydalanmakta olan bireylere verilecek desteklere ilişkin giderlerinin karşılanması amacıyla ek bütçe kanun teklifiyle Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine yaklaşık 1,9 milyar lira kaynak ayrılması teklif edilmiştir." ifadelerini kullandı.

2022 yılı ek bütçesi TBMM'de

"Doğal gaz kullanmayan kişilere ya da doğal gaz altyapısı bulunmayan yerlerde yaşayanlara.."

Nebati, "Doğal gaz kullanmayan, kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza destek sağlanacak mı?" sorusunu ise "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik ayni ve nakdi yardım programları uygulanmaktadır. Bu kapsamda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından 3294 sayılı kanun kapsamında bulunanların yakacak, barınma, gıda gibi temel ihtiyaçlarına yönelik yardım programları yürütülmekte olup doğal gaz kullanmayan kişilere ya da doğal gaz altyapısı bulunmayan yerlerde yaşayanlara talepleri üzerine kömür yardımı yapılması da sağlanmaktadır." diye yanıtladı.

"TİO yetki belgesinde büyük oranda indirim yapılmıştır"

"Nakliyeciler, Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) belgesi zammı nedeniyle zora girdiler, belge bedeli yeniden 50 bin lira olsun." talebine ilişkin de Nebati, "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde 30 Aralık 2021 tarihinde yapılan değişiklikle 60 gün süreyle geçerli olmak üzere TİO yetki belgesinde büyük oranda indirim yapılmıştır ancak TİO yetki belgesi ücretlerine yönelik taşımacılık, nakliye sektörümüzden gelen talepler doğrultusunda yeniden bir düzenleme yapılarak indirim uygulanacaktır. Yönetmelik değişikliğine ilişkin çalışmalarda sonuna gelinmiştir. Böylece, 270 bin lira olan yetki belgesi ücretinde yeni düzenlemeyle yüzde 85'e varan indirim uygulanacaktır." dedi.

AA'nın haberine göre TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin görüşmeleri sırasında birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

2022 yılı ek bütçesi TBMM'de