Dışişleri Bakanlığı teşkilatına ait vakıf kurulacak
İHA

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu teklifi kabul edildi ve yasalaştı.

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kuruluşu ve amaçları

Kabul edilen maddelere göre, Dışişleri Teşkilatını güçlendirmek ve personel temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesi Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulacak.

Vakıf taşınır taşınmaz almak, kiralamak, gerektiğinde bunların kullanımını kısmen veya tamamen Bakanlığa bırakabilecek. Vakıf Yükseköğretim Kurumu kurabilecek.

Vakfın gelir kaynakları ve vergi muafiyetleri

Vakfın gelirlerini bağış ve yardımlar, vakıfça düzenlenecek konferans, seminer, ulusla ve uluslararası toplantılardan elde edilecek gelirler, vakıf tarafından verilecek hizmetlerden elde edilecek gelirler, eğitim-öğretim faaliyetlerinden sağlanacak gelirler, vize aracılık hizmetlerinden genel bütçeye aktarılacak pay düşüldükten sonra kalan kısımdan vakfa aktarılacak tutardan oluşacak.

Vakıf bağışlardan kaynaklanan veraset ve intikal vergisinden ve taşınmaz malların tapu harcı, emlak vergisi ve taşınmazlara ait vergi ve harçlardan muaf olacak.

Vakfın kurulması amacıyla Bakanlık bütçesinden on milyon lira aktarılacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)