İzmir’de 7 bin 800 yıllık kadın figürlü heykelcik bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin desteğiyle İzmir'in en eski yerleşim yeri, 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü’nde yürütülen kazı çalışmaları bu yıl da başladı.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistoriya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009 yılında kazı başkanlığını devraldığı höyükteki çalışmalarda, bu yılın ilk buluntusu da gün yüzüne çıkarıldı.

1150 yıl boyunca aynı yerde iskan ettiler

Ulucak Höyüğü’nün, Ege Bölgesi'nin ilk çiftçilerine ev sahipliği yaptığı tespit edilmiş; ilk yerleşimcilerin 7,5 metrelik kültür tabakası boyunca evlerini birbiri üzerine inşa ederek kesintisiz 1150 yıl boyunca aynı yerde iskan ettikleri ortaya çıkmıştı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, tarihi alan hakkında bilgi verdi.

İzmir’de 7 bin 800 yıllık kadın figürlü heykelcik bulundu VİDEO

‘Çit ve çamur tekniğiyle ev yapıldı’

DHA’ya konuşan Prof. Dr. Çevik, “Ulucak Höyüğü kazılarıyla birlikte sadece İzmir'in değil, Batı Anadolu'nun günümüzden 8 bin 850 yıl önce iskan edilmiş. İzmir'in tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine götürmesi nedeniyle bu kazılar önemli. Bölge, verimli bir ovada yer alıyor. Anahtar bir yerleşim yeri. 1150 yıl boyunca kesintisiz olarak iskan görmüş bir yerleşim yeri. İzmir'in ilk çiftçilerinin yerleştikten sonra iskan ve toplumsal olarak nasıl dönüştüğünü göstermesi açısından da önemli. Mimari olarak çit ve çamur tekniğiyle ilk olarak evler yapılmış.

İzmir’de 7 bin 800 yıllık kadın figürlü heykelcik bulundu

“Mahrem yapısı yüksek bir yapıya geçiş”

Genellikle birbirinden bağımsız konutlar yapılmış. Kimi zaman ise bitişik konutlar da var. 900 yıl sonra derme çatma mimariden taş temelli kerpiç mimariye geçildiğini görüyoruz. Aynı zamanda evlerin avlularının da yapıldığına tanık oluyoruz. Duvarlar çekilip, yerleşimlerin sokaklarla birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Mahremiyet derecesinin yüksek olduğunu görüyoruz. Daha kolektif bir topluluktan, daha müşterek bir toplum yapısından, mahrem yapısı yüksek bir yapıya geçişi görüyoruz.” dedi.

İzmir’de 7 bin 800 yıllık kadın figürlü heykelcik bulundu

“7 bin 800 yıl öncesine ait bir buluntu”

Bu yılki kazıların ilk buluntusunun kadın figürlü heykelcik olduğunu belirten Prof. Dr. Özlem Çevik, “İlk buluntumuz, bir kadın figürü. 7 bin 800 yıl öncesine ait bir buluntu. Kilden yapılmış bir figür. 8 santimetre boyunda. Bu kil heykelcikler, birtakım ritüellerde kullanılıyor. Örneğin evin bereketini bolluğunu artırmak için kullanılabilir. Genellikle bu tür figürleri kırık buluyoruz. Bunu bütün halinde bulduk. Çok nadir bir eser. Şimdiye kadar bütün bulunan 3'üncü eser.” dedi.

İzmir’de 7 bin 800 yıllık kadın figürlü heykelcik bulundu

İzmir’de 7 bin 800 yıllık kadın figürlü heykelcik bulundu

İzmir’de 7 bin 800 yıllık kadın figürlü heykelcik bulundu