taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
5.6998
6.3104
1465.97
106805.2
268.659
43183.97

Kayahan'dan Serdar Ortaç'a Ahmet Kaya tepkisi

Kayahan, Serdar Ortaç'a hayatının şokunu yaşattı.

09.06.2014 - 13:45..
Whatsapp ile paylaş
Kayahan'dan Serdar Ortaç'a Ahmet Kaya tepkisi

Kayahan'dan Serdar Ortaç'a Ahmet Kaya tepkisi

Müziğin usta ismi Kayahan, tribüte albümünde şarkı seslendirmek isteyen popçu Serdar Ortaç'ı veto etti. Nedeni ise yıllar önce Ahmet Kaya'ya çatal fırlatan Ortaç'ın tavrını beğenmemesi...

Bugün'den Okan Işık'ın haberine göre kan­ser­le sa­va­şan us­ta sa­nat­çı Ka­ya­han, te­da­vi sü­re­cin­de ol­ma­sı­na rağ­men tri­bü­te al­bü­mü için bü­yük bir ti­tiz­lik­le ça­lı­şı­yor.Aj­da Pek­kan, Ni­lü­fer, Gül­ben Er­gen, Tar­kan, Can­dan Er­çe­tin, Se­zen Ak­su, Fun­da Arar gi­bi isim­ler sanatçının sevilen şarkılarını seslendirecek.

Önü­müz­de­ki ay­lar­da pi­ya­sa­ya çı­ka­cak al­büm­de ün­lü pop­çu Ser­dar Or­taç da yer al­mak is­te­di.Bu is­te­ği­ni al­bü­mün pro­dük­tö­rü ara­cı­lı­ğıy­la sa­nat­çı­ya ile­ten Serdar Or­taç, olum­suz ya­nıt alın­ca şo­ke ol­du.

O OLA­YI­ UNUT­MA­DI

Ka­ya­han, 1999 yı­lın­da Ah­met Ka­ya'ya ça­tal fır­lat­tı­ğı için Or­ta­ç'­ı al­bü­me al­mak istemediğini belirtti.Sanatçı, "Al­bü­mü­mü le­ke­let­me­m" di­ye­rek pro­dük­tö­rü Mu­rat Yıl­dı­rı­m'­a Ser­dar Or­taç ko­nu­sun­da ke­sin ta­li­mat ver­di.

Son keşfini sır gibi saklıyor

Pro­dük­tör Mu­rat Yıl­dı­rım, Mus­ta­fa Ce­ce­li, Meh­met Er­dem ve Mi­ne Ko­şan'ın da al­büm­de yer ala­ca­ğı­nı açık­la­dı.Al­bü­mün di­ğer sür­pri­zi ise is­mi sır gi­bi sak­la­nan 16 ya­şın­da bir genç ola­cak. Ka­ya­ha­n'­ın keş­fi olan üni­ver­si­te­li genç 'Sa­rı Şe­ke­ri­m'­i söy­le­ye­cek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
[+] Görüş bildir