'Kulluğun Hakîkati’ okurlarla buluştu

Mutasavvıf yazar Cemâlnur Sargut tarafından derlenen Meryem Sûresi  serisinin üçüncü kitabı Meryem Sûresi 3 : Kulluğun Hakîkati, Kur’ân-ı Kerim’de yer alan Meryem Sûresi’ nin 30 ile 40. ayetlerinin mutasavvıflarca yapılmış şerhlerinin yanı sıra, içinde derin tefekkür izlerinin de görülebileceği bir eser.

Meryem Sûresi serisinin bu kitabında, safiyet makamında tecelli eden kulluğun hakîkatine işaret ediliyor. Peygamberin bu makamda temsil ettiği ferdiyet, hiçlik, yokluk, ve hiçbir peygamberde görülmeyen mübarek kulluğunun, derecelerin en yükseği olduğunu bu satırlar arasında öğreniyoruz.

'Kulluğun Hakîkati’ okurlarla buluştu

İbadet zevkini, ibadetle Allah’ a yanaşma lütfunu yine bu kitapta Resullullah’ tan öğreniyoruz. 33. ayette kıyamet, kulluğun kıyametle ortaya çıkışı ve kıyametin nevileri anlatılıyor. Bu ayetler gerçekten insanın kendi kendiyle buluştuğu, kendi hiçliğini ve Allah’ ın sonsuz büyüklüğünü hissettiği ve insanın kıyametinin ancak bu yokluğa ermekle koptuğu hakikatini anlatıyor ve öğretiyor.

'Kulluğun Hakîkati’ okurlarla buluştu

Yazar, Cemalnur Sargut

Yazar: Cemalnur Sargut

Yayınevi: Nefes Yayıncılık

Türü: Tasavvuf

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 296

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Kitap sayfası için iletişim: ergul.tosun@ensonhaber.com