Petrol
109.71
0.45%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.6936
-0.03%
Altın
969.39
-0.06%
Borsa
2405
0.14%
Bitcoin
342.355
1.30%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

  Süheyl Ünver'in derlediği Fatih’in Defteri basıldı

  İBB Kültür A.Ş., Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver tarafından hazırlanan Fatih’in Defteri’nin tıpkıbasımını gerçekleştirdi.
  • 30.12.2014 - 13:36
  Süheyl Ünver'in derlediği Fatih’in Defteri basıldı

  Minyatür türündeki çalışmalardan oluşan Fatih’in Defteri adlı eserde üç Fatih portresi, üç Fatih tuğrası, Fatih’in annesi Hadice Hüma Hatun, babası Sultan II. Murad, hocası ve yakınında bulunan âlimler Molla Hocazâde, Molla Gürani, Akşemsettin, Molla Hüsrev, Molla Zeyrek, Ali Kuşci ve Sadrazam Mahmud Paşa bulunuyor.

  Süheyl Ünver in derlediği Fatih’in Defteri basıldı #1

  FATİH SULTAN MEHMED'E MANEN HEDİYE

  İstanbul’un fethinin 500. yıldönümü olan 1953 tarihinde Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver tarafından hazırlanan kitabın bir diğer önemli tarafı da içinde bulunan mükemmel süslemeler. Ünver bu defteri kendi ifadesiyle “Fatih Sultan Mehmed’e manen sunulmak üzere” tek nüsha olarak hazırlamış.

  MİLLİ VE MANEVİ SERVETİN KAYDI

  Eserde yer alan bilgilere göre, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver milli ve manevi servetimizi kaydetme arzusu ve her bilginin kâğıda geçirilmesi gerektiği düşüncesiyle pek çok defter hazırlamış. Bu defterlere suluboya ressamlığını da katarak belgesel niteliği kazandırmış.

  Süheyl Ünver in derlediği Fatih’in Defteri basıldı #2

  SAYFA SAYISI FATİH'İN ÖMRÜ KADAR

  Ünver’in hazırladığı bu defterlerin en önemlisi olan “Fatih’in Defteri” Prof. Dr. İsmail Kara’nın katkılarıyla orijinal özelliklerine sadık kalınarak İBB Kültür A.Ş. tarafından yayımlandı.

  Süheyl Ünver’in minyatür türündeki çalışmalarından oluşan bu deftere, Ünver’in bizzat söylediği ve kızı Gülbün Mesara tarafından kaydedilen minyatürlerin açıklamaları ise düzenlenerek eklendi. Fatih’in Defteri, Fatih Sultan Mehmed’in 49 yıl süren ömrü hatırasına 50 sayfa olarak hazırlandı.

  DEFTER 15. ASIR İÇİN HAZIRLANDI

  Fatih’in Defteri adlı eserde; üç Fatih portresi, üç Fatih tuğrası, Fatih’in annesi Hadice Hüma Hatun, babası Sultan II. Murad, hocası ve yakınında bulunan âlimler Molla Hocazâde, Molla Gürani, Akşemsettin, Molla Hüsrev, Molla Zeyrek, Ali Kuşci ve Sadrazam Mahmud Paşa’nın resmedildiği minyatürler bulunuyor.

  Defterde ayrıca Fatih Camii, Harbi Mescidi, Çanakkale’de bir camii, Fatih Medreseleri, Topkapı Sarayı Hazine Dairesi, Bâb-ı Hümayûn, Edirne Sarayı’nda Cihannüma Kasrı, Çinili Köşk, Daruşşifa, Tabhâne, Eski Saray, Yedikule ve Rumeli Hisarı’na ait çizimler yer alıyor.

  YORULAN GÖZLERİ DİNLENDİRMEK İÇİN BOŞ SAYFA

  Deftere değer katan önemli bir diğer özellik ise içinde yer alan eşsiz köşe ve kenar süslemeleri. Fatih’in Defteri’nde ayrıca birkaç boş sayfa göze çarpıyor. Bu boş sayfalar “defteri incelerken yorulanların gözlerini dinlendirmeleri için” Süheyl Ünver tarafından özellikle boş bırakılmış.

  Eserin broşür bölümünde ise Ünver’in Fatih’in Defteri’ni kendi kaleminden anlattığı yazıya aynen yer verilmiş.

  İşte Süheyl Ünver’in 17 Nisan 1953 tarihinde Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan “Fatih Sultan Mehmed’in Defteri” başlıklı o yazısının bir bölümü:

  (…) Amma buna rağmen bir şeyler yapmak lâzımdır dedik ve şuna karar verdik: Güyâ o devrin manzum ve mensur hatıralarını yazmak için bizden bir defter istenmektedir. Ortaları boş ve kenarlarına o devrin mahsulü resim ve tezhibler ve minyatürler yapılacaktır.

  Defter bittabi 15. asır için hazırlanacaktır. O devrin zevki çok ince, çok mütenevvi ve oldukça da yüklüdür. Amma biz de bundan 5 asır sonra yani 20. asırda yaşıyoruz. Asrımızda ruhumuz bizi yormıyacak, tenevvüden haz duyduğu kadar da sadelikte karar kılmıştır. Binaenaleyh bunlar az, doğru ve sade olacaktır. Fatih 49 sene yaşamıştır. Binaenaleyh her seneye bir sayfa ayırmalı, sonuyla beraber 50 sahife olmalıdır. 50 sahifenin hepsinde aynı büyüklükte bir yazı yeri bıraktık. İcab ederdi amma metin şimdiden hazırlanmadı. Boşluklara o devri alâkadar eden resimler yapılacaktı. Bunları biz bir sıraya tâbi olmayarak yapmağa başladık. Şimdiye kadar yaptıklarımız: Fatih’in altunlu ve mürekkepli 3 tuğrası. Bir sabah namazını kıldığı Harbi Mescidi, Molla Güranî, Molla Hüsrev, Ali Kuşci, Ak Şemseddin, Sadrâzam Mahmut Paşa, II. Sultan Murad, Topkapı Sarayı’nda Hazine Dairesi, Edirne Sarayı’nda Cihannuma Kasrı, Çinili Köşk’ün çinileri, okuduğu kitapların müteaddit tezhipleri ve hususi kütüphanesinin birkaç temellük kitabesi. Bâb-ı Hümayun, Yedikule, Fatih’in hırkası, Darüşşifa, Tabhane, zamanında İstanbul’un kuşbakışı resmi. Fatih’in müteaddit minyatür ve resimleri ve bunlardan istiâne ile hazırlanan bazı kompozisyonlar. Zamanının Türkçe ve kendisine ithafen adapte olarak yazılmış Hekim Sabuncuoğlu’nun Cerrahiye eserinden 2 tedavi sahnesi, Rumelihisarı... vesaire bu meyana giren örneklerdir.

  Bu nihayet bir defter. Her türlü teferruatiyle birlikte neşredilmesi düşünülmemiştir bile. Bu cihetle tamamen hususi bir mahiyettedir. Daha bizler böyle ciddi mevzular üzerinde durmak hususunda itinaya henüz alışmadık. Bu cihetle bu deftere vermek istediğimiz asalet ve bekâret şimdilik mahfuz kalacaktır. Tezyinatta asla kendimizden ilâveler yapmadık. Hemen o devrin otantik çalışmalarını örnek tuttuk. Minyatürler de kezâ. Ondan harice çıkmadık. Yalnız lüzumsuz ve yapılmaları zaman ve çok lüzumsuz yerleri kaplayacak olan teferruata yer vermedik. O devrin manzara ve bina resimleri hakkında esaslı ve o devirden kalmış bir örnekle karşılaşmadığımızdan 16 ve 19. asırlar arasında resim tekniğini örnek tuttuk ve bunda biraz mütenevvi çalıştık ve birkaç yerde de o devrin mânalılarını 19. asırda beynelmilel dokümanter çalışma tarzında çizdik. Bütün bunlar 29 Mayısta açılacak bir ufak ve hususi sergide teşhire arz olunacaktır. Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun kabilinden bir şeyler yapılması elzem diye düşüncemizin bir in’ikâsından başka bir şey değildir. Her ne kadar bu defter Fatih’in şahsiyetine lâyık görünmiyebilir amma, bizler kendimize saygımızın ifadesi olarak yapmamız icabeder dedik ve yaptık. İsteyenler Tıp Tarihi Enstitüsü’ne gelip görebilirler.


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir