Euro
9.3606
-1.28%
Dolar
7.8653
-1.09%
Altın
458.48
-0.76%
Borsa
1.336
0.8%
Bitcoin
138.720
-9.92%
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C

  Burcu Kara güzellik sırrını açıkladı

  Cilt bakımı ve kozmetik firmalarının aranılan reklam yüzü olan Burcu Kara'nın güzellik sırrını sodada saklı.
  • 16.10.2013 - 10:33
  Burcu Kara güzellik sırrını açıkladı

  Burcu Kara güzellik sırrını açıkladı #1

  Ek­ran­la­rın se­vi­len is­mi Bur­cu Ka­ra, di­zi­ler­le ya­ka­la­dı­ğı şöh­re­ti rek­lam film­le­riy­le pe­kiş­ti­ri­yor. Bu­gü­ne ka­dar on­lar­ca fir­ma­nın rek­lam yü­zü olan Ka­ra, en çok cilt ba­kı­mı ve koz­me­tik fir­ma­la­rı­nın rek­lam­la­rın­da yer alı­yor.

  "YÜZÜMÜ SODAYLA YIKARIM"

  Bugün'ün haberine göre, Ma­vi göz­le­ri ve pü­rüz­süz cil­diy­le fir­ma­la­rın ara­nı­lan is­mi olan Ka­ra, gü­zel­li­ği­ni so­da­ya borç­lu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Sa­bah­la­rı yü­zü­nü yı­ka­mak için so­da kul­lan­dı­ğı­nı söy­le­yen gü­zel oyun­cu, "Sa­de­ce sa­bah­la­rı de­ğil, iç­ti­ğim so­da­nın ya­rı­sıy­la mut­la­ka yü­zü­mü yı­ka­rı­m" di­ye ko­nuş­tu.

  'S­POR SA­LO­NU­NA GİT­ME­M'

  Cilt gü­zel­li­ği­nin ya­nı sı­ra for­mu­nu ko­ru­mak için de çok ça­ba har­ca­ma­dı­ğın ifa­de eden Bur­cu Ka­ra, "Sü­rek­li spor sa­lon­la­rı­na gi­den bir in­san de­ği­lim. Sa­de­ce yüz­me­yi se­vi­yo­rum. Vü­cu­du­ma ağır­lık ya­pa­cak yi­ye­cek­ler ye­mek­ten her za­man ka­çı­nı­rım. Ye­me­ği faz­la ka­çır­dıy­sam,er­te­si gün mut­la­ka yü­ze­ri­m" de­di.

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir