Euro
9.5105
1.85%
Dolar
8.0078
1.53%
Altın
464.99
-0.14%
Borsa
1.321
0.51%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
  Demet Akalın kızı Hira için 1.5 milyon lirayı reddetti

  Demet Akalın kızı Hira için 1.5 milyon lirayı reddetti

  Akalın, şubat ayında dünyaya gelecek kızı Hira'nın sağlığı için 1.5 milyon lirayı elinin tersiyle geri çevirdi.
  • 30.10.2013 - 08:59

  Demet Akalın kızı Hira için 1.5 milyon lirayı reddetti #1

  6 ay­lık ha­mi­le De­met Aka­lın, Hi­ra adı­nı ve­re­ce­ği kı­zı­nı şu­bat ayın­da dün­ya­ya ge­ti­re­cek. Ha­mi­le­li­ği­nin ilk al­tı ayı­nı ra­hat ge­çi­ren sa­nat­çı, son ay­la­rı da ay­nı şe­kil­de ge­çir­mek için dok­to­ru­nun sö­zün­den çık­mı­yor.

  1.5 MİLYON TL'DEN VAZGEÇTİ

  Do­ğu­ma 3 ay ka­la dok­to­ru ta­ra­fın­dan sah­ne ya­sa­ğı ko­nu­lan Aka­lın, ade­ta bir ser­vet kay­bet­ti. Yaz bo­yun­ca 50 kon­ser ve­ren ün­lü şar­kı­cı, 410 bin li­ra­ya an­laş­tı­ğı Av­ru­pa tur­ne­si­ni ip­tal et­ti. Ar­dın­dan da Tür­kiye­'nin çe­şit­li şe­hir­le­rin­de ve­re­ce­ği top­lam 15 kon­se­re çı­ka­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­dı. Son yap­tı­ğı zam­la sah­ne­den bir ge­ce­de 70 bin li­ra alan Aka­lı­n'­ın kay­bı böy­le­ce 1.5 mil­yon li­ra­yı bul­du.

  YILBAŞINA REKOR ZAM

  Demet Akalın hamileliğinin son üç aylık sürecinde bir istisna yaparak sadece yılbaşı gecesi sahne alacak. Bir otelle anlaşan şarkıcı, bir gece için kendi rekorunu kırarak 200 bin liraya anlaştı.

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir