Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
441.402
-0.51%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

  Deniz Akkaya güzellik sırrını açıkladı

  Deniz Akkaya, cilt güzelliği için nefes dersleri almaya başladı.
  • 16.07.2014 - 11:40
  Deniz Akkaya güzellik sırrını açıkladı

  deniz akkaya

  Eski manken De­niz Ak­ka­ya, ara­dan ge­çen yıl­la­ra rağ­men gü­zel­li­ğin­den hiç­bir şey kay­bet­mi­yor. Pod­yum­la­rı bı­rak­tık­tan son­ra oyun­cu­lu­ğa ağır­lık ve­ren Ak­ka­ya, cilt gü­zel­li­ği­ni ko­ru­ma­nın yol­la­rı­nı an­lat­tı.

  "ÇERKEZ OLMANIN MEYVELERİNİ YİYORUM"

  Bugün'de yer alan habere göre, Ak­ka­ya, “Çer­kez ol­ma­nın mey­ve­le­ri­ni yi­yo­rum. Çer­kez kız­la­rı­nın cilt­le­ri gü­zel olu­yor. An­cak gü­zel cil­di ko­ru­mak ge­re­ki­yor. Bu­nun en önem­li yo­lu gü­neş­ten uzak dur­mak” dedi.

  "SİGARA KULLANMIYORUM"

  Ak­ka­ya söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “Bir sü­re­dir ne­fes ça­lış­ma­la­rı ya­pı­yo­rum. Gün­de 10 da­ki­ka doğ­ru ne­fes alıp ve­ri­yo­rum. Vü­cu­da ve cil­de çok iyi ge­li­yor. Doğ­ru bir şe­kil­de ok­si­jen al­dı­ğım için cil­dim sağ­lık­lı ve par­lak ka­lı­yor. Si­ga­ra kul­lan­ma­dı­ğım için de cil­di­min er­ken yaş­lan­ma­sı­nı ön­le­miş olu­yo­rum.

  Deniz Akkaya Haberleri

  "SAĞLIKLI BESLENİYORUM"

  Ay­rı­ca sağ­lık­lı bes­len­mek de çok önem­li. Evi­mi­ze as­la ha­zır, don­du­rul­muş gı­da­lar gir­mez. Kı­zı­mın da do­ğal ürün­ler­le bes­len­me­si­ne özen gös­te­ri­yo­rum. Ay­rı­ca cil­di­me pa­ta­tes yu­mur­ta akı gi­bi şey­le­ri de as­la sür­mem.”


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir