Dolar
6.8644
0.0524%
Euro
7.7588
-0.2109%
Altın
1804.41
-0.2658%
Borsa
115793.59
-2.4588%
G. Altın
397.867
-0.2619%
Bitcoin
63282.62
-1.7356%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 25 C
  Kayahan'dan Serdar Ortaç'a Ahmet Kaya tepkisi

  Kayahan'dan Serdar Ortaç'a Ahmet Kaya tepkisi

  Kayahan, Serdar Ortaç'a hayatının şokunu yaşattı.
  • 09.06.2014 - 13:45
  Kayahan'dan Serdar Ortaç'a Ahmet Kaya tepkisi

  Kayahan'dan Serdar Ortaç'a Ahmet Kaya tepkisi #1

  Müziğin usta ismi Kayahan, tribüte albümünde şarkı seslendirmek isteyen popçu Serdar Ortaç'ı veto etti. Nedeni ise yıllar önce Ahmet Kaya'ya çatal fırlatan Ortaç'ın tavrını beğenmemesi...

  Bugün'den Okan Işık'ın haberine göre kan­ser­le sa­va­şan us­ta sa­nat­çı Ka­ya­han, te­da­vi sü­re­cin­de ol­ma­sı­na rağ­men tri­bü­te al­bü­mü için bü­yük bir ti­tiz­lik­le ça­lı­şı­yor.Aj­da Pek­kan, Ni­lü­fer, Gül­ben Er­gen, Tar­kan, Can­dan Er­çe­tin, Se­zen Ak­su, Fun­da Arar gi­bi isim­ler sanatçının sevilen şarkılarını seslendirecek.

  Önü­müz­de­ki ay­lar­da pi­ya­sa­ya çı­ka­cak al­büm­de ün­lü pop­çu Ser­dar Or­taç da yer al­mak is­te­di.Bu is­te­ği­ni al­bü­mün pro­dük­tö­rü ara­cı­lı­ğıy­la sa­nat­çı­ya ile­ten Serdar Or­taç, olum­suz ya­nıt alın­ca şo­ke ol­du.

  O OLA­YI­ UNUT­MA­DI

  Ka­ya­han, 1999 yı­lın­da Ah­met Ka­ya'ya ça­tal fır­lat­tı­ğı için Or­ta­ç'­ı al­bü­me al­mak istemediğini belirtti.Sanatçı, "Al­bü­mü­mü le­ke­let­me­m" di­ye­rek pro­dük­tö­rü Mu­rat Yıl­dı­rı­m'­a Ser­dar Or­taç ko­nu­sun­da ke­sin ta­li­mat ver­di.

  Son keşfini sır gibi saklıyor

  Pro­dük­tör Mu­rat Yıl­dı­rım, Mus­ta­fa Ce­ce­li, Meh­met Er­dem ve Mi­ne Ko­şan'ın da al­büm­de yer ala­ca­ğı­nı açık­la­dı.Al­bü­mün di­ğer sür­pri­zi ise is­mi sır gi­bi sak­la­nan 16 ya­şın­da bir genç ola­cak. Ka­ya­ha­n'­ın keş­fi olan üni­ver­si­te­li genç 'Sa­rı Şe­ke­ri­m'­i söy­le­ye­cek.

  Görüş Bildir