Euro
9.4492
1.21%
Dolar
7.8841
0.75%
Altın
453.84
1.53%
Borsa
1.293
0.71%
Bitcoin
152.711
5.38%
7ºC
İstanbul
Yağmur 7 C

  Kıvanç Tatlıtuğ Paris'ten ev alacak

  Kazancını gayrimenkulde değerlendiren Kıvanç Tatlıtuğ, Londra'dan sonra Paris'te de ev almak için kolları sıvadı.
  • 11.10.2013 - 10:13
  Kıvanç Tatlıtuğ Paris'ten ev alacak

  Kıvanç Tatlıtuğ Paris ten ev alacak #1

  Aj­da Pek­kan ve Si­bel Ca­n'­ın ar­dın­dan Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ ­da Fran­sa­'da ev al­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Si­ne­ma, di­zi ve rek­lam sek­tö­rü­nün göz­de oyun­cu­su Tat­lı­tuğ al­dı­ğı as­tro­no­mik üc­ret­le­ri yur­ti­çi ve yurt­dı­şın­dan gay­ri­men­kul ala­rak de­ğer­len­di­ri­yor. Son ola­rak Lon­dra­'dan ev alan oyun­cu şim­di de dün­ya­nın göz­de met­ro­pol­le­rin­den Pa­ri­s'­te ev ba­kı­yor.

  YENİ DİZİSİNDEN 1,5 MİLYON LİRA AVANS ALACAK

  Bugün'de yer alan habere göre, Pa­ri­s'­in en lüks böl­ge­le­rin­den bi­rin­de ev al­mak is­te­yen Tat­lıt­u­ğ'­un bu ka­ra­rın­da Fran­sız kız ar­ka­da­şı Flo­ren­ce Eu­gene­'nin et­ki­li ol­du­ğu söy­le­ni­yor. Kıvanç Tat­lı­tuğ, Pa­ri­s'­te­ki evi­ni ocak ayın­da baş­la­ya­cak ye­ni di­zi­sin­den al­dı­ğı 1,5 mil­yon li­ra avans­la ala­cak. Ün­lü oyun­cu ay­rı­ca bir je­an fir­ma­sı­nın rek­lam­la­rın­da rol ala­rak 3 mil­yon do­lar ka­zan­dı.

  JET-SE­T'­İN GÖZ­DE­Sİ

  Ünlü şarkıcı Si­bel Ca­n ­da kı­sa sü­re ön­ce dün­ya jet-se­t'­inin ta­til bel­de­si olan Fran­sa­'nın Co­te d'a­zur böl­ge­sin­den ev al­dı. Aj­da Pek­ka­n'­ın da Pa­ri­s'­in lüks semt­le­rin­den bi­rin­de evi bu­lu­nu­yor.

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir