Dolar
6.8618
0.0145%
Euro
7.761
-0.1826%
Altın
1802.9
-0.3493%
Borsa
115793.59
-2.4588%
G. Altın
397.581
-0.3336%
Bitcoin
63298.06
-1.7116%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

  Meryem Uzerli bisiklet sürerek zayıfladı

  Şubat ayında anne olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, hamilelik döneminde aldığı 15 kiloyu bisiklete binerek verdi.
  • 11.06.2014 - 12:17
  Meryem Uzerli bisiklet sürerek zayıfladı

  Meryem Uzerli bisiklet sürerek zayıfladı #1

  Geç­ti­ği­miz yıl tü­ken­miş­lik sendro­mu­na ya­ka­la­na­rak ül­ke­si Al­man­ya­'ya dö­nen Mer­yem Uzer­li, şu­bat ayın­da kı­zı La­ra­'yı dün­ya­ya ge­ti­re­rek an­ne ol­du.

  Bugün'de yer alan habere göre, Ha­mi­le­li­ği sı­ra­sın­da yak­la­şık 15 ki­lo alan Uzer­li, kı­sa sü­re­de faz­la ki­lo­la­rın­dan kur­tul­du. Gü­zel oyun­cu­nun sır­rı ise sağlıklı beslenmenin yanında bisiklete binmek. Yaşamını sürdürdüğü Berlin'de her gün birkaç saat bisiklete binen Uzerli, bu sayede hamilelik kilolarından kurtuldu.

  Bi­sik­le­tin ya­nı sı­ra sağ­lık­lı bes­len­me­ye de dik­kat eden Uzer­li­'nin tek vaz­ge­çil­me­zi ise tat­lı.

  Güzel Oyuncu Meryem Uzerli 

  GLU­TEN ALER­Jİ­Sİ VAR

  Özel­lik­le de Tür­ki­ye­'de bu­lun­du­ğu dö­nem­de ye­di­ği bak­la­va­ya çok düş­kün olan ün­lü oyun­cu, Ber­li­n'­e İs­tan­bu­l'­dan bak­la­va si­pa­ri­şi ve­ri­yor. Çöl­yak has­ta­sı ol­du­ğu için glu­te­ne aler­ji­si olan Uzer­li, İs­tan­bu­l'­dan özel ola­rak gön­de­ri­len glu­ten­siz un­la ya­pıl­mış bak­la­va yi­yor.

  Tat­lı kri­zi­ne gir­di­ği dö­nem­ler­de bi­sik­le­te bin­me sü­re­si­ni uza­tan Uzer­li, es­ki­sin­den da­ha fit bir gö­rü­nü­me ka­vuş­ma­yı ba­şar­dı.

  Meryem Uzerli bisiklet sürerek zayıfladı #2

  Görüş Bildir