Euro
11.2045
0.11%
Dolar
9.6604
0.6%
Altın
560.78
1.3%
Borsa
1.486
0.44%
Bitcoin
608.855
4.20%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

  Nefise Karatay 8 ayda sadece 8 kilo aldı

  Nefise Karatay, 8 aylık hamile olmasına rağmen incecik görüntüsü ile herkesi hayrete düşürüyor.
  • 20.06.2015 - 10:38
  Nefise Karatay 8 ayda sadece 8 kilo aldı

  Ha­mi­le­li­ği­nin son dö­nem­le­ri­ni ya­şa­yan Ne­fi­se Kar­ta­y’­a ‘Kar­nı Bur­nun­da­’ de­mek için bin şa­hit la­zım; zi­ra kar­nı bi­le gö­rün­me­yen ün­lü su­nu­cu, form­da gö­rün­tü­süy­le dik­kat çe­ki­yor.

  Nefise Karatay 8 ayda sadece 8 kilo aldı #1

  8 ay­da sa­de­ce 8 ki­lo al­dı­ğı­nı be­lir­ten Ka­ra­tay, be­be­ğe za­rar ver­me­den na­sıl form­da kal­dı­ğı­nı an­lat­tı.

  Nefise Karatay 8 ayda 8 kilo aldı-Foto Galeri

  "ŞEKERLİ HİÇBİR ŞEY YEMİYORUM"

  Bugün'de yer alan habere göre, İşin sır­rı­nın sa­de­ce sağ­lık­lı bes­len­mek­ten geç­ti­ği­ni söy­le­yen ün­lü su­nu­cu, “Hiç spor yap­mı­yo­rum. Er­ken do­ğum ris­ki ol­ma­ma­sı için yü­rü­yü­şe bi­le çık­mı­yo­rum. Ye­dik­le­ri­me dik­kat edi­yo­rum sa­de­ce. Is­pa­nak, ta­ze fa­sul­ye, mer­ci­mek, no­hut gi­bi seb­ze ve bak­li­yat ağır­lık­lı bes­le­ni­yo­rum. Her sa­bah kah­val­tı­da 2 köy yu­mur­ta­sı yi­yo­rum. Şe­ker­li hiç­bir şey ye­mi­yo­rum. Şe­ker ih­ti­ya­cı­mı mey­ve­ler­den alı­yo­rum.Ek­mek ve ha­mur işi­ni ha­ya­tım­dan çı­kart­tım. Çay, kah­ve ve asit­li içe­cek­ler­den de uzak du­ru­yo­rum. Her öğün sof­ram­da mut­la­ka yo­ğurt ve süt bu­lu­nu­yo­r” de­di.

  Nefise Karatay 8 ayda sadece 8 kilo aldı #2

  "DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU"

  Karnında başka bir canlıyı taşımanın muhteşem bir şey olduğunu belirten Karatay, “Dua ediyorum. Allah isteyen herkese versin. Dünyanın en güzel duygusu” dedi. Doğacak kızlarına Maya ismini vereceklerini açıklayan ünlü sunucu, “O, eşim ve benim ortak hamurumuz. Bu yüzden ismini Maya koyalım dedik” şeklinde konuştu.

  Nefise Karatay 8 ayda sadece 8 kilo aldı #3

  İlginizi Çekebilir


  Görüş Bildir