Dolar
6.866
0.0714%
Euro
7.7628
0.1755%
Altın
1798.3
-0.2844%
Borsa
114808.56
-0.8506%
G. Altın
396.56
-0.3482%
Bitcoin
63256.85
-0.6689%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

  Tuba Büyüküstün Angelina Jolie'nin izinden gidiyor

  UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie gibi Suriyeli mülteci kamplarını ziyaret edecek.
  • 15.06.2014 - 09:20
  Tuba Büyüküstün Angelina Jolie'nin izinden gidiyor

  Tuba Büyüküstün Angelina Jolie'nin izinden gidiyor #1

  UNI­CEF Tür­ki­ye İyi Ni­yet El­çi­si se­çi­len Tu­ba Bü­yü­küs­tün, ün­lü yıl­dız oyun­cu An­ge­li­na Jo­li­e'­nin izin­den gi­di­yor. Bü­yü­küs­tün de tıp­kı iki yıl ön­ce BM Özel Tem­sil­ci­si ola­rak Su­ri­ye­li sı­ğın­ma­cı­la­rın kal­dı­ğı kamp­la­rı zi­ya­ret eden Jo­li­e gi­bi mül­te­ci kamp­la­rı­na gi­de­cek. Ço­cuk hak­la­rı ko­nu­sun­da ak­tif rol al­ma­yı he­def­le­yen Bü­yü­küs­tün, "An­ne ola­rak ama ön­ce­lik­le in­san ola­rak bu gö­re­vin için­de ol­mak be­nim için gu­rur kay­na­ğı­" de­di.

  400 BİN SURİYELİ ÇOCUK VAR

  Tür­ki­ye­'de 18 ya­şın al­tın­da 400 bin Su­ri­ye­li ço­cu­ğun bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten ün­lü oyun­cu, "U­NI­CEF'in Su­ri­ye'yle il­gi­li ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma­lar var. Bu ça­lış­ma­lar çer­çe­ve­sin­de kamp­la­rı da gez­me­yi plan­lı­yo­ru­z" di­ye ko­nuş­tu.

  "ÇOCUKLARI KORUMALIYIZ"

  Ortadoğu ve dünya ülkelerine bir mesaj vermek istediğini dile getiren Büyüküstün, "Bütün dünya zor günler geçiriyoruz. Bu zor günlerde yetişkinler olarak çocukların haklarını olabildiğince koruma altına almak durumundayız. Onlar da bir gün yetişkin olacak" dedi.

  Görüş Bildir