Euro
9.7157
-0.01%
Dolar
8.1253
-0.3%
Altın
455.7
0.36%
Borsa
1.378
0.18%
Bitcoin
508.154
3.33%
12ºC
İstanbul
Sağanak yağış 12 C
  Wilma Elles istedi Kerem Göğüş yalı dairesi aldı

  Wilma Elles istedi Kerem Göğüş yalı dairesi aldı

  ‘Trafikte işine geç kalıyor’ diye sevgilisine yalı dairesi satın aldı
  • 21.04.2013 - 08:08

  Wilma Elles istedi Kerem Göğüş yalı dairesi aldı #1

  Wil­ma El­les ile sev­gi­li­si Ke­rem Gö­ğüş, ye­ni al­dık­la­rı ya­lı­dan çı­kar­ken gö­rün­tü­len­di.

  SETE TEKNEYLE GİDECEK

  ‘Öy­le Bir Ge­çer Za­man ki­’ di­zi­si­nin Ca­ro­li­ne­’i Wil­ma El­les, tra­fik so­ru­nu ya­şa­yın­ca dev­re­ye iş ada­mı sev­gi­li­si Ke­rem Gö­ğüş gir­di. Gö­ğüş, oyuncu sev­gi­li­si­nin di­zi seti­ne gi­der­ken tra­fi­ğe ta­kıl­ma­sı­na Ye­ni­kö­y’­de ya­lı da­ire­si ala­rak çö­züm bul­du.

  WİLMA ELLES FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

  EVLERİNİN ÖNÜNDE GÖRÜNTÜLENDİLER

  Ye­ni da­ire­si­nin bu­lun­du­ğu Ye­ni­kö­y’­den se­te git­mek için tek­ne kul­la­nan El­le­s’­in bu jes­te ne tep­ki ver­di­ği me­rak ko­nu­su. Ba­sın­la ara­sı iyi ol­du­ğu bi­li­nen Gö­ğüş, bu he­di­ye­si­ni med­ya­dan sak­lar­ken geç­ti­ği­miz gün ev­le­ri­nin önün­de bir­lik­te gö­rün­tü­le­nen çift kı­sa bir şaş­kın­lık ya­şa­dık­tan son­ra ko­nuş­ma­dan araç­la­rı­na bi­ne­rek ev­le­rin­den ay­rıl­dı.


  Sevgilisinden Wilma Elles'e 20 bin TL'lik jest

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir