Resmen açıklandı: Doğan Medya 916 milyon dolara satıldı

Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satışıyla ilgili resmi açıklama geldi.

916 milyon dolara satılan şirketlerle ilgili resmi açıklama şu şekilde:

ŞİRKETLER VE DEĞERLERİ

Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile yapılan pazarlıklar neticesinde;

-Doğan Gazetecilik A.Ş.'deki paylarımızın tamamının 132.000.000,00 Amerikan doları,

-Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'deki paylarımızın tamamının 155.000.000,00 Amerikan doları,

-Doğan TV Holding A.Ş.'deki paylarımızın tamamının 599.674.050,30 Amerikan doları,

-Doğan Haber Ajansı A.Ş.'deki paylarımızın tamamının 5.000.000,00 Amerikan doları,

-Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.'deki paylarımızın tamamının 7.000.000,00 Amerikan doları,

-Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.'deki paylarımızın tamamının 12.751.210,73 Amerikan doları,

-Doğan Media International GmbH'daki paylarımızın tamamının 4.042.004,10 Amerikan doları,

-Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.'deki paylarımızın tamamının 532.734,87 Amerikan doları,

TOPLAM 916 MİLYON DOLAR

olmak üzere, toplam 916.000.000 Amerikan doları satış bedeli ("Satış Bedeli") üzerinden nakden ve peşin olarak satılmasına; bu amaçla Hisse Satış Sözleşmesi ("Sözleşme")'nin imzalanmasına; Satış Bedeli'nden daha önce Şirketimiz'e ödenen 50.000.000 (Elli milyon) Amerikan Doları tutarındaki kaporanın tenzili ve Sözleşme'nin imzasıyla eşzamanlı olarak Satış Bedeli'nin 228.000.000 (İkiyüz yirmisekiz milyon) Amerikan Doları kısmının nakden, 26.000.000 (Yirmialtı milyon) Amerikan Doları kısmının Doğan TV Holding A.Ş.'de Commerz Film GmbH'a ait ve Doğan TV Holding A.Ş. sermayesinin % 6,68'ini temsil eden, ilave kontrol sağlamayan 138.999.811 adet pay senedinin Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye teslimi ile ve kalan 612.000.000 (Altıyüz oniki milyon) Amerikan Doları tutarındaki bakiyenin de "Kapanış" koşullarının sağlanması ile birlikte blokajın çözülerek serbest kalması suretiyle Şirketimiz'e nakden ve/veya peşin olarak ödenmesine; ilgili resmi kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınmasına ve Sözleşme'de belirlenen tüm "Kapanış"a ilişkin Ön Şartlar'ın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olarak Sözleşme kapsamındaki hisse senetlerinin Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ne satış ve devrine onay verilmesine; hisse satış ve devir işleminin ancak bu şekilde hukuken geçerli olacağının kabulüne,

RADYO D VE CNN TÜRK RADYO DA OPSİYON VAR

Ayrıca, 104.0 frekansından yayın yapan "Radyo D"nin ve 92.5 frekansından yayın yapan "CNN Türk Radyo"nun, yayın lisans haklarının Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye 3.000.000 (Üç milyon) Amerikan Doları bedel üzerinden satışı ve devri konusunda,  Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye "alım" hakkı opsiyonu, Şirketimiz'e ise "satma hakkı" opsiyonu tanınmasına, karar vermiştir.