Euro
10.0511
0.11%
Dolar
8.4778
0.04%
Altın
493.75
-0.05%
Borsa
1.414
0.35%
Bitcoin
334.675
3.20%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

  Cem Uzan: Fethullah Gülen'in yargılanmasını istiyorum

  İşadamı Cem Uzan, Cemaat'in Türkiye'de kurduğu ilk tuzağın kendisine yapıldığını söylerek, "Fethullah Gülen'in yargılanmasını istiyorum" dedi.
  • 19.08.2014 - 09:55
  Cem Uzan: Fethullah Gülen'in yargılanmasını istiyorum

  cemuzan

  Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan İşadamı Cem Uzan, ilginç açıklamalarda bulundu.

  İLK MAĞDUR AİLEM OLDU

  Fransa'da yaşayan ünlü işadamı Cem Uzan, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu. Cem Uzan, Türkiye'de kumpas mekanizmasının nasıl işlediğini "1 savcı, 1 hakim, birkaç polis, 3 de gazete olursa bu iş tamam. İlk mağdur ailem oldu..." sözleriyle anlattı.

  GÜLEN'İN YARGILANMASINI İSTİYORUM

  "Ergenekon'dakileri terörist, Balyoz'dakileri de darbeci diye hapse attıranlar, ailemi de hırsız ilan ettiler. 2 aylık çocuğuma bile ceza davası açtılar. Fethullah Gülen'in bu işlerin içinde olduğunu sonradan öğredim. Aileme yapılan gaddarlığın telafisini, yapanların da, çaldıkları milyarlarca dolardan pay verdikleri Fethullah Gülen'in de yargılanmasını istiyorum. Adalet istiyorum..."

  İLK KUMPASI BANA KURDULAR

  Cem Uzan, 17 Ara­lık Ope­ras­yo­nu­’n­dan son­ra ya­şa­nan hu­ku­ki tar­tış­ma­la­ra ise baş­ka bir pen­ce­re­den bak­tı. Bu ko­nu­da şu de­ğer­len­dir­me­yi yap­tı;

  "Bir sav­cı, ha­kim, bir­kaç po­lis üç de ga­ze­te olur­sa bu iş ta­mam. İlk kum­pa­sı be­nim ai­le­min üze­rin­de de­ne­di­ler. So­nuç alın­ca di­ğer­le­ri­ne uzan­dı­lar. Ai­le­mi­ze in­sa­ni baz­da çok bü­yük kö­tü­lük­ler ya­pıl­dı. 2 ay­lık ço­cu­ğu­ma bi­le ce­za da­va­sı aç­tı­lar. Bu ai­le­nin ahı on­lar­dan ahes­te ahes­te çı­ka­cak­tır. Pa­re­lel Yar­gı­’nın be­nim da­va­la­rım üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ni şim­di avu­kat­la­rım araş­tı­rı­yor.”

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir