Dolar
7.2907
0.859%
Euro
8.5326
-0.9265%
Altın
2035.04
-1.3663%
Borsa
1060.59
2.5319%
G. Altın
477.149
-0.4753%
Bitcoin
84407.38
-1.3494%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
  CHP'den Başarı İçin Seçmeni Tanımak kitapçığı

  CHP'den Başarı İçin Seçmeni Tanımak kitapçığı

  CHP seçimler için hazırlıklara başladı. Tabanını tanımaya çalışan CHP, AK Parti'ye kimlerin oy verdiği araştırdı.
  • 31.01.2013 - 18:36
  CHP'den Başarı İçin Seçmeni Tanımak kitapçığı

  CHP den Başarı İçin Seçmeni Tanımak kitapçığı #1

  CHP, yerel seçimler başta olmak üzere yaklaşan 3 seçimle ilgili "Seçimde Başarı için Seçmeni Tanımak" başlıklı bir kitapçık hazırladı. Kitapçıkta, "il-ilçe dinamikleri", "göç", kır-kent ayrımı", "ekonomik yapı ve oy verme" gibi başlıklar altında seçmenle nasıl iletişime geçileceği anlatıldı. Örgütlerden kitapçıkta verilen sorulara yanıt bulmaları istendi. 

  "SEÇİMDE BAŞARI TABANI İYİ TANIMAYA BAĞLIDIR"

  Kılıçdaroğlu kitapçığa yazdığı önsöz yazısında "Partilerin amacı seçmen sayısını artıtıp iktidara gelmektir. CHP olarak, yaklaşan yerel seçimlerde daha çok sayıda belediye kazanabilmek ve daha sonra ülke genelinde iktidara gelebilmek için, bir yandan mevcut seçmen tabanımızı korurken diğer yandan yeni seçmenler kazanmak zorundayız. Seçim çalışmalarını daha sistemli ve daha planlı bir biçimde yürütmeliyiz. Seçimde başarı tabanı iyi tanımaya bağlıdır. Tüm il ve ilçelerde seçmen özellikleri iyi saptanmalıdır" dedi.

  Kılavuzda şu tespitler yapıldı:

  GENÇLER VE EĞİTİMLİLER CHP'YE, YOKSUL EV KADINLARI AKP'YE OY VERDİ

  Bir siyasi partiyi oluşturan dört temel unsur bulunmaktadır. Bunlar; lider, örgüt, ideoloji ve seçmen tabanıdır. Seçmen davranışı öncelikle yaş ve cinsiyet gibi temel unsurlar tarafından belirlenir. Oy verme davranışı bakımından kadın seçmenler arasında çok önemli farklılıklar bulunmaktadır. O halde kadınlar dendiğinde hangi özelliklere sahip kadınlardan söz ediyoruz? Bu soruya yanıt aramalıyız. Örneğin, yaşlı ve yoksul ev kadınları ile genç, eğitimli ve çalışan kadınların beklentileri, talepleri ve bunlara bağlı oy verme davranışları arasında büyük farklılıklar görülmektedir. 2011 Genel Seçimleri’nde yaşlı ve yoksul ev kadınları ağırlıkla AKP’ye oy verirken özellikle eğitimli ve çalışan genç kadınlar büyük ölçüde CHP’yi desteklemiştir. Bu nedenle kadınlar ve gençler deyip geçmek yerine, “hangi gençler?”, “hangi kadınlar?” gibi ayrıntılı sorular yönelterek, bunların üzerinde titizlikle durmamız gerekmektedir.

  CHP OY ORANLARI BASAMAK BASAMAK YÜKSELMEKTE

  Seçmen davranışı üzerinde seçmenin yaşadığı yerin; yerleşim biriminin önemli etkileri olmaktadır. Köy, küçük kasaba ortamı, şehir, büyükşehir hatta aynı şehrin farklı mıntıkaları seçmen üzerinde farklı etkiler yaratabilmektedir. Bazı partiler köy ve kasabalarda bazıları ise büyük şehirlerde daha başarılı olmaktadır. İşte bu nedenle yalnızca Türkiye ölçeğinde değil ilin sınırları içerisinde bulunan yerleşim birimleri arasındaki farklılıkların da net olarak belirlenmesi gerekmektedir. Önemli istisnaları da olmakla birlikte birçok ilimizde yerleşim birimleri küçükten büyüğe doğru ilerledikçe CHP oy oranları basamak basamak yükselmektedir.

  SOLCULAR CHP'YE; SAĞCILAR, MİLLİYETÇİLER, MUHAFAZAKARLAR AK PARTİ'YE

  İdeoloji ve siyasi görüş, seçmenin siyasi tercihini belirlemede çok önemli bir unsurdur. Daha net ifade etmek gerekirse; her seçmen değilse de seçmenlerin önemli bir bölümü siyasi tercihini, benimsemiş olduğu ideolojiye veya siyasal görüşe göre yapmaktadır. CHP seçmenlerinin çok önemli bir bölümü partiye oy verme nedenlerini sosyal demokrat, sol, merkez sol, demokratik sol görüşü benimsemiş olmalarına bağlamaktadır. AKP seçmenleri arasında ise sağcılığı, muhafazakârlığı ve milliyetçiliği ön plana çıkartan güçlü bir ideolojik seçmen kesimi mevcuttur. MHP ve BDP seçmenleri ise partilerine esas olarak benimsedikleri milliyetçi ideolojilerden dolayı oy vermektedir. Sol, sağ, liberallik, sosyal demokratlık, sosyalizm ve muhafazakarlık ülkemize yurt dışından taşınmış Avrupa kökenli ideolojilerdir. Kökleri daha eskiye giden milliyetçilik ve şeriatçılık gibi ideolojiler de siyasi hayatımızda ve seçmen tercihlerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. AKP tarafından savunulan otoriter muhafazakar ideolojinin görüş ve değerleri seçmenlere farklı kanallar tarafından (parti, dernekler ve vakıflar, cemaatler, bazı durumlarda bizzat kamu görevlileri) yoğun bir biçimde aktarılmakta ve hatta benimsetilmektedir. İşte bu nedenle CHP’liler olarak hem kendi savunduğumuz Cumhuriyet değerlerini hem de çağdaş sosyal demokrat bakış açısını yurttaşlara en iyi biçimde anlatmak zorundayız. Diğer siyasi partilerin düşünce ve değerlerini sağlam ve tutarlı biçimde eleştirebilmek için kendi görüşlerimizin neler olduğunu çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Farklı görüşlere sahip seçmenleri CHP’ye kazandırmak için fikirsel ve ideolojik üstünlüğü mutlaka elde etmeliyiz.

  KÜRT OYLARI

  Etnisite veya dini inançlar gibi kültür temelli farklılıklar, siyasi davranışı yönlendirebilen önemli etmenler arasında yer almaktadır. Aynı dili konuşan veya aynı dini inancı paylaşan kimseler bu benzerliklerini aynı siyasi doğrultuda oy kullanarak ortaya koymaktadır. Bunun da ötesinde etnik ve dini grupların kültürel farklılıklarının korunması ve tanınması için siyasi faaliyet yapmaları günümüzde daha belirgin bir eğilim haline gelmiştir. O nedenle etnik ve dini topluluk aidiyeti ile oy verme davranışı arasındaki ilişkileri iyi takip etmek ve incelemek gerekmektedir. Bununla birlikte aynı etnik gruba mensup kimselerin her zaman aynı doğrultuda oy kullanmaları genel bir kural değildir. Araştırmalar doğu bölgelerindeki illerimizde esas olarak BDP ve AKP’ye yönelen Kürt oylarının, Kürtlerin yoğun olarak göçtüğü batı bölgelerinde daha çok sayıda parti arasında paylaşıldığını göstermektedir.

  BU SORULARA YANIT BULUN

  Kitapçıkta örgütten kendilerine sormaları gereken yüzlerce soruya da yanıt arandı. Kitapçıkta yer alan bazı sorular şöyle:

  -İlinizde ekonomik durgunluk, işsizlik, yoğun dış göç ve bunların sonucu olarak milletvekili kaybı yaşanmakta mıdır? İlin sıralamadaki gerilemesi ve göreli nüfus kaybı seçmenler ve özellikle kanaat önderleri tarafından ne ölçüde bilinmekte ve tartışılmaktadır?

  -Sosyo-ekonomik sıralamada sürekli gerileyen illerimizde ve ilçelerimizde AKP’nin elde ettiği seçim başarısını nasıl açıklayabiliriz?

  -AKP’nin iktidar döneminde ilinizin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinde kayda değer bir ilerleme sağlanmışsa bu gelişmenin en çok göze çarpan ve yöre halkını en çok memnun eden yanları nelerdir?

  -İlinizde/ilçenizde 2002, 2007, 2011 seçimlerinde oy verme davranışları hangi yönde değişmiştir? Hangi partiler yeni oy kazanmıştır, hangileri kaybetmiştir? -CHP 2011 seçimlerinde illerimizin büyük çoğunluğunda oy artışı sağlamayı başarmıştır. İlinizde ve ilçenizde CHP oyları son seçimlerde ve son on yılda (yapılan son üç genel seçimde) hangi yönde değişmiştir?

  -İl ve ilçe merkezlerinin belli bölgelerinde (semtler, mahalleler, vb.) CHP’nin hiç değişmeyen en sadık seçmenleri kimlerdir (meslek, yaş, kimlik, vb.)?

  MERKEZ SAĞ VAR MI?

  -Sadık seçmenlerin her zaman ve her şeye rağmen CHP’ye oy vermelerinin nedenleri nelerdir?

  -İlinizde CHP’nin sağladığı oy artışı öncelikle hangi toplum kesimlerinden kaynaklanmıştır (çiftçiler, memurlar, göçmenler, esnaf, öğrenciler, ev kadınları vb.)?

  -İlinizde merkez sağ (DP-AP-DYP-ANAP) kökenden gelen seçmenlerin günümüzdeki siyasi eğilimleri hangi yöndedir? Bu seçmenleri CHP’ye kazandırmak için neler yapılmalıdır?

  -CHP’ye son seçimde ilk defa oy veren yeni seçmenleri hangi özellikleri ile tanımlarsınız (genç, kız öğrenciler, belirli bir yöreden gelen göçmenler, bir etnik grup mensupları, işsizler vb.)?

  -CHP son seçimde kazandığı kimseleri ve kesimleri partiye daha sıkı bağlamak için ne gibi çalışmalar yapmalıdır?

  -Son seçimlerde CHP’den kopan seçmenler olmuş mudur? Bu kimselerin ve kesimlerin özellikleri nelerdir? CHP’den neden uzaklaşmışlardır? Onları kayıp oylar olarak mı yoksa kolay kazanılabilecek yeni oylar olarak mı görmek doğru olur?

  -CHP en çok hangi kesimlerde oy kaybına uğramıştır? Söz konusu kesimlerde gerçekleşen oy kaybı köy, mahalle ve semtler arasında nasıl dağılmaktadır?

  -Seçmenler arasında son haftalara kadar AKP ve CHP arasında kararsız kalıp sonra AKP’ye oy verenler olmuş mudur? Söz konusu kararsızlar veya son dakikacı seçmenler kimlerdir? Bu grupların belli başlı özellikleri nelerdir?

  -Kararsızlar CHP’ye neden ilgi duymuşlar ve sonra neden vazgeçmişlerdir? Bu kesimlerde yeniden ilgi uyandırmak için ne gibi çalışmalar yapılmalıdır?

  -Önceden CHP’ye oy vermiş olmakla birlikte son seçimlerde AKP’ye oy veren seçmenler kimlerdir? Bu seçmenler yeniden CHP’ye kazandırılması en kolay seçmenler olarak görülebilir mi?

  -Geçmişte CHP’ye oy verdiği halde son seçimlerde başka partilere yönelen seçmenleri yeniden kazanmak için ne gibi çalışmalar yapılmalıdır?

  KENT'TE OYLARI NASIL?

  -AKP’nin kent içi oy dağılımı nasıldır? AKP’nin yüksek, düşük ve orta düzeyde oy aldığı semt ve mahallelerin özellikleri nelerdir?

  -Apartman, gecekondu, lojman ve müstakil ev gibi farklı konut tiplerinin yaygın olduğu semt ve mahallerde oy davranışı ne ölçüde ve ne şekilde farklılaşmaktadır? CHP bu kesimlerden hangilerinde en hızlı ve en yüksek oranda oy artışı sağlayabilir?

  -Türkiye’de seçmen davranışını belirleyen en önemli etken eğitimdir. Seçmenlerin eğitim düzeyinin (okuma yazma bilmeyen, okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen, ilkokul mezunu, ilköğretim mezunu, ortaokul veya dengi okul mezunu, lise veya dengi okul mezunu, yüksekokul veya fakülte mezunu, yüksek lisans mezunu, doktora mezunu), mümkün olduğu ölçüde anket çalışmaları ile belirlenmesi ve örgüt çalışmalarının bu bilgiler ışığında yürütülmesi partimize büyük güç katacaktır. Bu çerçevede ilinizde ve ilçenizde eğitim düzeyi, siyasi davranışları ne doğrultuda belirlemektedir?

  -Etnik kimlik farklılıkları ilçelerin, mahallelerin ve köylerin farklı oy davranışını açıklamada ne ölçüde belirleyici olmaktadır?

  -İnanç temelli farklılıklar ilçelerin, mahallelerin ve köylerin farklı oy davranışlarını açıklamada ne ölçüde belirleyici olmaktadır?

  -İlinizde CHP belediyesi olan yerleşimlerde CHP oyları diğer yerleşim birimlerine kıyasla nasıldır?

  -İlinizde seçmenler AKP’li yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerden ne ölçüde memnundur?

  -CHP’li belediyelerde en çok beğenilen ve en çok eleştirilen hizmetler hangileridir?

  -Seçmenlerin yerel yönetimlerden en öncelikli beklentileri nelerdir? CHP il ve ilçe örgütü olarak bu beklentileri karşılamak için ne gibi politikalar önerilmektedir?

  -Köylerin ekonomik bakımdan gelişmesi CHP lehinde oy verme eğilimini güçlendirmekte midir?

  Görüş Bildir