Mehmet Ali Şahin yeni milletvekili yeminini açıkladı

mehmet ali şahin

Şahin, partisinin Karabük İl Başkanlığının Kültür ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın yemin metnini değiştirmesiyle yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BEĞENDİĞİMİZ İÇİN YEMİN ETMEDİK"

Zana'nın yeniden yemin etmeye gelmeyeceği konusunda açıklaması bulunduğunu anımsatan Şahin, şunları söyledi:

"Tabi ki anayasada iç tüzük neyi gerektiriyorsa yapılacaktır. Ancak burada üzerinde durulması gereken önemli bir husus var. 6 dönem yemin etmiş biriyim. Yemin metnini çok beğendiğimiz için, içimize sindiği için bu yemini yapmış değiliz. Çünkü hiçbir demokratik bir ülkenin Meclisi'nde ve anayasasında olmayacak şekilde kötü yazılmış olan bir yemin metnidir. İdeoloji, ayrımcılık kokan baştan sona imla hatalarıyla dolu ve tabi ki darbe ürünü bir anayasanın yemin metnidir. Darbe ürünü 1982 anayasası yürürlükte kaldığı sürece bu anayasa ve bu yemin metni hep tartışılmaya devam edilecektir. O nedenle bir an önce bu darbe ürünü anayasa yerine sivil bir anlayışla yazılmış anayasayı TBMM yürürlüğe koyabilmelidir. Bu yeni dönemde AK Parti olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi budur."Şahin, "AK Parti olarak anayasayı değiştirdiğinizde yemin metniniz nasıl olacak, bundan farklı mı olacak" diye sorulabileceğini aktararak,

"Biz geçtiğimiz 24. dönemde yeni bir anayasa metni hazırladık, uzlaşma komisyonuna sunduk ve kamuoyuyla paylaştık. Bizim yeni anayasada, sivil anayasada ön gördüğümüz yeni yemin metnimiz, her türlü ideolojiden, ayrımcılıktan uzak, çağdaş ve demokratik bir ülkede, mecliste bulunması gereken üstüne ant içilmesi gereken bir metindir" ifadesini kullandı.

"HERKESİN YEMİN EDEBİLECEĞİ BİR METİN"

Yeni anayasada düşündükleri yemin metninin "İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığını, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, mukaddesatım ve şerefim üzerine yemin ederim" şeklinde olduğunu vurgulayan Şahin,  şöyle devam etti:

"Hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesi, etnik kökeni, ana dili ne olursa olsun herkesin gönül huzuruyla üstünde yemin edebileceği bir yemin metnidir. 'Eski köye yeni adet mi getiriyorsunuz?' diye de  sorabilirsiniz. Aslında eski köye yeni adeti bu 82 darbe ürünü anayasa getirdi. Cumhuriyetin ilk anayasa 1924 anayasasıdır. O anayasanın yemin metni ise 'Vatan ve milletin saadet ve selametine ve milletin bila kaydu şart hakimiyetine mugayir bir gaye gütmeyeceğime ve cumhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veririm" şeklindedir. Bu kadar. Bu da olabilir. Bunda da herhangi bir sorun yok. Ama diğer siyasi partilerin 24. dönemde Meclis başkanlığında sunduğu anayasa değişiklik tekliflerine bakın, 82 Anayasası'nın yemin metninden pek farklı değildir. CHP’nin aşağı yukarı tamamen aynıdır. MHP’nin de yüzde 70-80 aynıdır. O bakımdan bu yeni dönemin mutlaka Türkiye’de ayrımcılığa izin vermeyen, ideoloji dayatmayan, sivil bir anlayışla yapılacak bir anayasaya şiddetle ihtiyaç vardır."