Petrol
81.36
-2.81%
Euro
19.5178
0.57%
Dolar
18.631
-0.01%
Altın
1.055
0.38%
Borsa
4959
0.00%
Bitcoin
308.840
-2.08%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
  Oktay Vural nasıl zayıfladığını anlattı

  Oktay Vural nasıl zayıfladığını anlattı

  MHP'nin 2. adamı Oktay Vural, 6 ayda 18 kilo vermenin sırlarını anlattı.
  • 22.09.2013 - 11:03

  Oktay Vural nasıl zayıfladığını anlattı #1

  Yerel seçim heyecanı partilerin genel merkezlerini sarmışken Oktay Vural'ın Sözcü'ye verdiği özel röportajda diyetten bahsetmesi şaşırttı.

  MHP'nin ikinci adamı Oktay Vural, özel hayatını Sözcü'den Nil Soysal'a açarken, gazetede tam sayfa yayımlanan röportajın yarısından çoğu Oktay Vural'ın nasıl zayıfladığı ile ilgili oldu. Çünkü Vural, özel röporajın tamamında dişe dokunur bir bilgi vermezken, ağırlıklı olarak zayıflamının ve sağlıklı yaşamın sırları hakkında konuştu.

  6 AYDA 18 KİLO VERDİM

  İşte o röportajdaki diyet bölümleri;

  Fi­lin­ta gi­bi ol­du­nuz. Aradan geçen sürede kaç ki­lo ver­di­niz?
  18 ki­lo ver­dim 6 ay­da.

  Di­ye­tis­yen kon­tro­lün­de mi?
  An­ka­ra­'da Züm­rüt Ha­nım di­ye bir di­ye­tis­ye­nim var. Gün için­de ne­ler yi­ye­ce­ği­mi ya­zı­yor. Lis­te var. Lis­te­ye har­fi­yen uyun­ca ki­lo ve­ri­yor­sun.

  Spor tak­vi­ye­si de var mı?
  O yok ma­ale­sef. Ama ta­bi­i spor da yap­say­dım, çok da­ha iyi olur­du.
  Lis­te­de ne­ler var pe­ki?
  Val­la­hi her şey var as­lın­da. Ama mik­tar önem­li. Bir de öğün at­la­ma­mak ge­re­ki­yor. Bol sos­lu ma­kar­na bi­le yi­ye­bi­li­yo­rum. Hem de bir öğün­de 2 ta­bak bir­den.
  Ne gü­zel di­yet­miş bu...
  Ma­kar­na­yı se­ya­hat­ler­den son­ra ve­ri­yor. Öde­mi alı­yor­muş. Yo­ğurt yağ ya­kı­yor­muş. Ke­fir ve tar­çın da var lis­tem­de.
  Lis­te­ye uy­mak zor ol­mu­yor mu bu yo­ğun tem­po için­de?
  Lis­te­yi alı­yo­rum. On­dan son­ra he­men 5-6 ta­ne fo­to­ko­pi çe­ki­li­yor. Sek­re­te­re, ko­ru­ma­ya, da­nış­ma­ya, ara­ba­ya, eve... Her­kes so­rum­lu di­yet­ten. Han­gi öğün­de, ya­nım­da kim var­sa o ha­tır­la­tı­yor ne yi­ye­ce­ği­mi­zi. Se­ya­hat­ler­de de ona gö­re or­ga­ni­ze olu­yo­ruz. Uça­ğa bi­ner­ken, cep­ler­de hur­ma, ba­dem fi­lan ta­şı­yo­ruz. Di­ye­tis­yen çok sı­kı tu­tu­yor işi. Ka­mu­oyun­da her­kes gör­dü ki; Ok­tay Vu­ral çok ki­lo ver­di. Bu da; son trend 'Ok­tay Vu­ral Di­ye­ti­' an­la­mı­na ge­li­yor. Şim­di ve­ri­len ki­lo­la­rın ge­ri alın­ma­ma­sı la­zım. Ka­ça­mak­lar­da fır­ça­yı yi­yo­ruz.
  Eşi­niz Tu­ba Ha­nım ne di­yor bu di­yet me­se­le­si­ne?
  Ki­lo­la­rı alın­ca; 'A­man ha­ Ok­ta­y' di­ye­rek des­tek­le­miş­ti. Şim­di; 'Ye­ter ha Ok-­ta­y' di­yor. Ar­tık ko­ru­ma di­ye­ti­ne geç­tik.

  İÇKİ DE SİGARA DA KULLANMAM

  Di­yet lis­te­niz­den kop­ya çe­ken­ler ol­du mu?
  Ol­maz mı... Sek­re­te­ri­min eşi uy­gu­lu­yor şim­di ay­nı di­ye­ti. Si­ya­set­çi­ler­den de is­te­yen­ler var. Ama isim­le­ri­ni ve­re­mem, ayıp olur.

  RÖPORTAJIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ


  Görüş Bildir